W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 19.07.2023 r.

19.07.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00314159/01 z dnia 19.07.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_​_BZP​_00314159​_01​_z​_dnia​_2023-07-19.pdf 0.08MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.86MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa.
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5.1 cz.1 do SWZ PB - Projekt zagospodarowania terenu.
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_-​_Projekt​_zagospodarowania​_terenu.pdf 6.63MB
Załącznik Nr 5.1 cz.2 do SWZ PB - Projekt architektoniczno-budowlany.
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_-​_Projekt​_architektoniczno​_-​_budowlany.pdf 27.06MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ PB - Projekt techniczny.
Załącznik​_Nr​_52​_do​_SWZ​_PB​_-​_Projekt​_techniczny.pdf 14.46MB
Załącznik Nr 6 cz. 1 do SWZ - Projekt wykonawczy.
Załącznik​_Nr​_6​_cz​_1​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy.pdf 26.81MB
Załącznik Nr 6 cz. 2 do SWZ - Projekt wykonawczy.
Załącznik​_Nr​_6​_cz​_2​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy.pdf 27.31MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 3.76MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Przedmiar robót.
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 8.37MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Ekspertyza techniczna.
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Ekspertyza​_techniczna.pdf 1.48MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Decyzja​_o​_pozwoleniu​_na​_budowę.pdf 2.05MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.48MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Wykaz robót.
Załącznik​_Nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Wykaz osób.
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.32MB
Informacja o złożonych ofertach
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach.pdf 0.19MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_-​_informacja​_o​_unieważnieniu.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.07.2023 10:53 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 19.07.2023 r. 4.0 09.08.2023 10:09 Robert Zajączkowski
Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 19.07.2023 r. 3.0 07.08.2023 10:59 Robert Zajączkowski
Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 19.07.2023 r. 2.0 03.08.2023 11:00 Robert Zajączkowski
Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 19.07.2023 r. 1.0 19.07.2023 10:53 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}