W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. wyjaśnienia i zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i inne) zamieszczone są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu - 07.04.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_​_-​_​_07042022​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa.
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projekt budowlany.
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_budowlany.zip 39.11MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projekt wykonawczy.
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy.zip 58.95MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Decyzje, postanowienia uzgodnienia.
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Decyzje,​_postanowienia,​_uzgodnienia.zip 6.38MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_Techniczne​_Wykonania​_i​_Odbioru​_Robót.pdf 3.77MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Przedmiar robót pdf.
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_​_robót.pdf 0.75MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Przedmiar robót wersja edyt.
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_wersja​_edyt.docx 0.12MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
Załacznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.27MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.
Załącznik​_Nr​_11​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Wykaz osób.
Załącznik​_Nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Wyjaśnienie treści SWZ - 15.04.2022 r.
Wyjaśnienie​_treści​_SWZ​_-​_15042022​_r.pdf 0.59MB
Wyjaśnienie treści SWZ - 20.04.2022 r.
Wyjaśnienie​_treści​_SWZ​_-​_20042022​_r.pdf 0.48MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 21.04.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_21042022​_r.pdf 0.41MB
Informacja z otwarcia ofert - 22.04.2022 r.
Informacja​_​_z​_​_otwarcia​_ofert​_​_-​_​_22042022​_r.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.04.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_29042022​_r.pdf 1.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.04.2022 09:54 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 12.0 29.04.2022 14:17 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 11.0 22.04.2022 12:42 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 10.0 22.04.2022 12:22 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 9.0 21.04.2022 15:18 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 8.0 20.04.2022 15:33 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 7.0 15.04.2022 12:01 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 6.0 15.04.2022 11:52 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 5.0 15.04.2022 10:31 Mariusz Kasprzyk
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 4.0 07.04.2022 11:46 Robert Zajączkowski
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 3.0 07.04.2022 09:58 Robert Zajączkowski
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 2.0 07.04.2022 09:55 Robert Zajączkowski
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” - zamieszczono 07.04.2022 r. 1.0 07.04.2022 09:54 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}