W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r.

16.06.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 16.06.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_16062023​_r.pdf 0.15MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.57MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5.1 do SWZ - Projekt udowlany cz. 1
Załącznik​_Nr​_51​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_budowlany​_cz​_1.pdf 26.78MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ - Projekt budowlany cz. 2
Załącznik​_Nr​_52​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_budowlany​_cz​_2.pdf 25.65MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ - Projekt budowlany cz. 3
Załącznik​_Nr​_53​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_budowlany​_cz​_3.pdf 21.66MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacja​_Techniczna​_Wykonania​_i​_Odbioru​_Robót​_Budowlanych.pdf 3.60MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Pozwolenie na budowę
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Pozwolenie​_na​_budowę.pdf 2.00MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.38MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_10​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Wyjaśnienie treści SWZ - 23.06.2023 r.
Wyjaśnienie​_treści​_SWZ​_-​_23062023​_r.pdf 0.34MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.25MB
Informacja z otwarcia ofert - 03.07.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_03072023​_rok.pdf 0.19MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.07.2023 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_10072023​_r.pdf 0.46MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.06.2023 10:52 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r. 5.0 10.07.2023 10:24 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r. 4.0 03.07.2023 11:04 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r. 3.0 30.06.2023 08:07 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r. 2.0 23.06.2023 15:15 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 16.06.2023 r. 1.0 16.06.2023 10:52 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}