W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: „Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 18.08.2022r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 18.08.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_18082022​_r.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_​_Warunków​_​_Zamówienia.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa.pdf 1.20MB
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Przedmiar robót - przebudowa łazienki
Załącznik​_Nr​_61​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_-​_przebudowa​_łazienki.pdf 0.11MB
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - Przedmiar robót - przebudowa łącznika
Załącznik​_Nr​_62​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_-​_przebudowa​_łącznika.pdf 0.11MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacja​_techniczna​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 8.15MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.38MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 05.09.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_05092022​_r.pdf 0.42MB
Informacja o złożonych ofertach - 06.09.2022 r.
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach​_-​_06092022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.09.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2022 14:36 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: „Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 18.08.2022r. 4.0 13.09.2022 12:14 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: „Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 18.08.2022r. 3.0 06.09.2022 11:10 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: „Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 18.08.2022r. 2.0 05.09.2022 07:57 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: „Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zamieszczono 18.08.2022r. 1.0 18.08.2022 14:36 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}