W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 10.08.2022 r.
Ogłoszenie o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_10082022​_r.pdf 0.16MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.83MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy​_wykonawcy.docx 0.07MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.06MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.06MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.06MB
Załącznik Nr 5.1 do SWZ PW Architektura
Załącznik​_Nr​_51​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 29.20MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 1 do SWZ PW IS
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 19.92MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 2 do SWZ PW IS
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 10.86MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ PW IE
Załącznik​_Nr​_53​_do​_SWZ​_PW​_IE.pdf 11.19MB
Załącznik Nr 5.4 do SWZ PW Ekspertyza
Załącznik​_Nr​_54​_do​_SWZ​_PW​_Ekspertyza.pdf 18.04MB
Załącznik Nr 6 do SWZ STWiOR
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 1.36MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 0.64MB
Załącznik Nr 8.1 cz. 1 do SWZ PW Architektura
Załącznik Nr​_81​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 13.90MB
Załącznik Nr 8.1 cz. 2 do SWZ PW Architektura
Załącznik​_Nr​_81​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 19.39MB
Załącznik Nr 8.2 cz.1 do SWZ PW IS
Załącznik​_Nr​_82​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 20.40MB
Załącznik Nr 8.2 cz.2 do SWZ PW IS
Załącznik​_Nr​_82​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 12.03MB
Załącznik Nr 8.3 do SWZ PW IE
Załącznik​_Nr​_83​_do​_SWZ​_PW​_IE.pdf 11.81MB
Załącznik Nr 9 do SWZ STWiOR
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 1.34MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 0.38MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_Umowy.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.07MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.05MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 19.08.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_19082022​_r.pdf 0.36MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 23.08.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_23082022​_r.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ - 23.08.2022 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_-​_23082022​_r.pdf 0.43MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 31.08.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_31082022​_r.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ - 31.08.2022 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_-​_31082022​_r.pdf 0.43MB
Informacja z otwarcia ofert - 19.09.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_19092022​_r.pdf 0.29MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.09.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_-​_19092022​_r.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.08.2022 10:53 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 7.0 16.02.2023 08:36 Robert Zajączkowski
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 6.0 19.09.2022 12:49 Mariusz Kasprzyk
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 5.0 19.09.2022 10:47 Mariusz Kasprzyk
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 4.0 31.08.2022 09:32 Mariusz Kasprzyk
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 3.0 23.08.2022 13:58 Mariusz Kasprzyk
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 2.0 19.08.2022 13:09 Mariusz Kasprzyk
"Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim "- zamieszczono 10.08.2022 r. 1.0 10.08.2022 10:53 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}