W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych - zamieszczono 04.04.2023 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 04.04.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_04042023​_r.pdf 0.20MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.79MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.03MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - (SZOPZ) dla opracowania dokumentacji projektowej dla Cz. 1
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_(SZOPZ)​_dla​_oparcowania​_dokumentacji​_projektowej​_dla​_Cz​_1.pdf 0.29MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - (SZOPZ) dla opracowania dokumentacji projektowej dla Cz. 2
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_(SZOPZ)​_dla​_opracowania​_dokumentacji​_projektowej​_dla​_Cz​_2.pdf 0.29MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - (SZOPZ) dla opracowania dokumentacji projektowej dla Cz. 3
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_(SZOPZ)​_dla​_oparcowania​_dokumentacji​_projektowej​_dla​_Cz​_3.pdf 0.29MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - (SZOPZ) dla opracowania dokumentacji projektowej dla Cz. 4
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_(SZOPZ)​_dla​_opracowania​_dokumentacji​_projektowej​_dla​_Cz​_4.pdf 0.29MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.43MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Wykaz wykonanych usług
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Protokół kontroli mostu w msc. Boria - dla Cz. 1
Załącznik​_nr​_​_12​_do​_SWZ​_-​_Protokół​_kontroli​_mostu​_w​_msc​_Boria​_-​_dla​_Cz​_1.pdf 10.01MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Protokół kontroli mostu w msc. Kolonia Pętkowice - dla Cz. 2
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Protokół​_kontroli​_mostu​_w​_msc​_​_Kolonia​_Pętkowice​_-​_dla​_Cz​_2.pdf 7.97MB
Załącznik Nr 14 do SWZ - Protokół kontroli mostu w msc. Szewna - dla Cz. 3
Załącznik​_Nr​_14​_do​_SWZ​_-​_Protokół​_kontroli​_mostu​_w​_msc​_Szewna​_-​_dla​_Cz​_3.pdf 7.83MB
Załącznik Nr 15 do SWZ - Protokół kontroli mostu w msc. Trębanów - dla Cz. 4
Załącznik​_Nr​_​_15​_do​_SWZ​_-​_Protokół​_kontroli​_mostu​_w​_msc​_Trębanów​_-​_dla​_Cz​_4.pdf 5.93MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 13.04.2023 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_13042023​_r.pdf 0.41MB
Informacja z otwarcia ofert - 14.04.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_14042023​_r.pdf 0.21MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.04.2023 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_21042023​_r.pdf 0.87MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.04.2023 10:51 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych - zamieszczono 04.04.2023 r. 4.0 21.04.2023 14:10 Mariusz Kasprzyk
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych - zamieszczono 04.04.2023 r. 3.0 14.04.2023 12:15 Mariusz Kasprzyk
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych - zamieszczono 04.04.2023 r. 2.0 13.04.2023 08:19 Mariusz Kasprzyk
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych - zamieszczono 04.04.2023 r. 1.0 04.04.2023 10:51 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}