W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r.

16.06.2023

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu -BZP 00263042/01 z dnia 2023.06.16
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_nr​_2023​_BZP​_0026304201​_z​_dnia​_2023-06-16.pdf 0.12MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.81MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępo.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5.1 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży elektrycznej
Załącznik​_Nr​_51​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_elektrycznej.pdf 18.24MB
Załącznik Nr 5.2 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży sanitarnej
Załącznik​_Nr​_52​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_sanitarnej.pdf 7.55MB
Załącznik Nr 5.3 - Uproszczona dokumentacja techniczna branży drogowej
Załącznik​_Nr​_53​_Uproszczona​_dokumentacja​_techniczna​_branży​_drogowej.pdf 2.73MB
Załącznik Nr 6.1 - STWIOR branża elektryczna
Załącznik​_Nr​_61​_STWIOR​_branża​_elektryczna.pdf 3.47MB
Załącznik Nr 6.2 - STWIOR branża sanitarna
Załącznik​_Nr​_62​_STWIOR​_branża​_sanitarna.pdf 14.05MB
Załącznik Nr 6.3 - STWIOR branża drogowa cz.1
Załącznik​_Nr​_63​_STWIOR​_branża​_drogowa​_cz1.pdf 25.12MB
Załącznik Nr 6.4 - STWIOR branża drogowa cz.2
Załącznik​_Nr​_64​_STWIOR​_branża​_drogowa​_cz2.pdf 15.78MB
Załącznik Nr 7.1 - Przedmiar robót branża elektryczna
Załącznik​_Nr​_71​_Przedmiar​_robót​_branża​_elektryczna.pdf 0.50MB
Załącznik Nr 7.2 - Przedmiar robót branża sanitarna
Załącznik​_Nr​_72​_Przedmiar​_robót​_branża​_sanitarna.pdf 3.80MB
Załącznik Nr 7.3 - Przedmiar robót branża drogowa
Załącznik​_Nr​_73​_Przedmiar​_robót​_branża​_drogowa.pdf 1.20MB
Załącznik Nr 8 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-Projektowne​_postanowienia​_umowy.pdf 0.54MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz osób.
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.06.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_z​_dnia​_30062023​_r.pdf 0.69MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 00283210/01 z dnia 30.06.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_BZP​_00283210-01​_z​_dnia​_2023-06-30.pdf 0.04MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.49MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 07.07.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_07072023​_r.pdf 0.04MB
Zmiany SWZ - 07.07.2023 r.
Zmiany​_​_SWZ​_-​_07072023​_r.pdf 0.36MB
Wyjaśnienia treści SWZ -12.07.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-12072023r.pdf 0.33MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nr 2023 BZP 00305021 z dnia 13.07.2023 r.
Ogloszenie​_o​_zmianie​_ogł​_​_nr​_2023​_BZP​_00305021​_z​_dnia​_13-07-2023.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ z dnia 13.07.2023 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_z​_dnia​_13072023​_r.pdf 0.40MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 18.07.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_18072023​_r.pdf 0.03MB
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ -18.07.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-18072023r.pdf 0.80MB
Informacja o złożonych ofertach.
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach​_-24072023​_r.pdf 0.20MB
Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.51MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.06.2023 12:13 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 13.0 28.07.2023 13:59 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 12.0 24.07.2023 11:32 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 11.0 18.07.2023 13:01 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 10.0 18.07.2023 11:30 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 9.0 13.07.2023 14:57 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 8.0 13.07.2023 11:36 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 7.0 12.07.2023 12:22 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 6.0 07.07.2023 08:50 Mariusz Kasprzyk
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 5.0 07.07.2023 08:24 Mariusz Kasprzyk
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 4.0 05.07.2023 10:43 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 3.0 30.06.2023 09:52 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 2.0 16.06.2023 12:16 Robert Zajączkowski
Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - zamieszczono 16.06.2023 r. 1.0 16.06.2023 12:13 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}