W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r.

29.08.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 29.08.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_29082023​_r.pdf 0.15MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.65MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.05MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.05MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.05MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.04MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Program​_Funkcjonalno-​_Użytkowy.pdf 1.65MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Harmonogram Rzeczowo Finansowy
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Harmonogram​_Rzeczowo-Finansowy.pdf 0.19MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.55MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.05MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.04MB
Zmiana SWZ - 30.08.2023 r.
Zmiana​_SWZ​_-​_30082023​_r.pdf 0.35MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Zaktualizowany Formularz Ofertowy - 30.08.2023 r.
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Zaktualizowany​_FORMULARZ​_OFERTOWY​_-​_30082023​_r.docx 0.05MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 04.09.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_04092023​_r.pdf 1.16MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 08.09.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_08092023​_r.pdf 0.04MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 08.09.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_SWZ​_-​_08092023​_r.pdf 1.62MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 12.09.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_12092023​_r.pdf 1.33MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.26MB
Informacja z otwarcia ofert - 14.09.2023 rok
Informacja​_​_z​_otwarcia​_​_ofert​_​_-​_14092023​_rok.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.08.2023 15:04 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 10.0 14.09.2023 11:53 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 9.0 14.09.2023 11:33 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 8.0 14.09.2023 07:28 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 7.0 12.09.2023 10:16 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 6.0 08.09.2023 13:26 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 5.0 08.09.2023 12:45 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 4.0 04.09.2023 11:56 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 3.0 31.08.2023 08:29 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 2.0 30.08.2023 15:27 Mariusz Kasprzyk
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamieszczono 29.08.2023 r. 1.0 29.08.2023 15:04 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}