W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Książka o aktywności ziemian w regionie…

18.10.2022

W sobotę 15 października w Muzeum ​​​​​​​ Regionalnym w Opocznie miała miejsce promocja książki „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”. Jej autorem jest dr Marcin Łuczkowski. Promocji towarzyszyła konferencja, podczas której wystąpili historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas oraz dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys.

Promocja książki „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”

Pochodzący z Opoczna prof. Pielas wystąpił z wykładem poświęconym kulturowej i gospodarczej roli szlachty i magnaterii powiatu opoczyńskiego w XVII-XVIII wieku. Przedstawił w nim wiele interesujących informacji na temat miejscowych rodzin szlacheckich i ogromnej roli jaką odegrały one w rozwoju okolicznych terenów na przestrzeni dwóch stuleci, podkreślając szczególne pozycję i znaczenie Małachowskich.

Natomiast prof. J. Gapys ukazał trudną sytuację ziemian podczas II wojny światowej i ich zróżnicowane postawy wobec polityki niemieckiego okupanta.

Jako ostatni wystąpił autor promowanego wydawnictwa – dr Marcin Łuczkowski. Wspomniał o studiach i pracy magisterskiej z 1998 r. o Narodowych Siłach Zbrojnych oraz roli swojego promotora prof. Mieczysława Markowskiego. To on przekonał autora, że warto iść dalej po ścieżce naukowej. Owocem tego trudu stała się dysertacja doktorska obroniona na kieleckim uniwersytecie w 2013 r. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dzięki Muzeum Regionalnemu w Opocznie udało się wspomniane opracowanie wydać drukiem. Podczas swojego wystąpienia doktor Łuczkowski scharakteryzował wydaną publikację. Podziękował za pomoc w jej realizacji. Słowa szczególnego uznania skierował do swoich nauczycieli historii z okresu szkolnego, dzięki którym rozwinęła się jego pasja właśnie do tej gałęzi nauki. Podkreślił, że choć nie dane mu było pracować zawodowo jako historyk, to ta dziedzina jest szczególnie umiłowana.

Warto podkreślić, iż wydana publikacja zawiera dużo informacji o posiadaczach ziemskich z obszaru dawnego powiatu koneckiego. Dowiadujemy się m.in., że największy majątek w województwie kieleckim stanowiły dobra Końskie Wielkie Tarnowskich. Do znaczących dóbr należały majątki hrabiego Zamojskiego w Rudzie Pilczyckiej; Jankowskich, a potem Froelichów w Rudzie Malenieckiej; Broel-Platerów w Niekłaniu; Jakubowskich w Fałkowie. Właśnie Mieczysław Jakubowski przez dwie kadencje był posłem na sejm. Aktywnością wyróżniał się dziedzic Skórnic – Stefan Kotarski. Nie łatwo przebrnąć przez tą istną kopalnię wiedzy.

Po krótkiej dyskusji, w trakcie której była również okazja do przedstawienia kwartalnika „Powiat Konecki”, dr M. Łuczkowski podpisywał przybyłym gościom wręczone bezpłatnie egzemplarze promowanej publikacji.

„Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronem wydawnictwa jest także krakowski Instytut Książki. Publikację można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie w cenie 50 zł.

Marian Wikiera

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}