W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.15.2023 z dnia 29.01.2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304 o powierzchni 0,0974 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (oraz ewentualnym następcom prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m.Skołyszyn, gm.Skołyszyn , pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km”

     STAROSTA JASIELSKI

   38-200 JASŁO, RYNEK 18

 

                                                                                                          Jasło, dnia 29 stycznia 2024 r.

GN-II.6821.15.2023                                                                             

 

                                                                    Zawiadomienie

 

            Stosowanie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

 

                                                            Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.15.2023 z dnia 29.01.2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304 o powierzchni 0,0974 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (oraz ewentualnym następcom prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m.Skołyszyn, gm.Skołyszyn , pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km”.

Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło. Udostępnienie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika w lokalu Urzędu tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu 134486479.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia jest dzień 31 stycznia 2024 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

  1. Adresaci – w drodze publicznego obwieszczenia.
  2. A/a.

 

Sporządził: PG

Materiały

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.15.2023 z dnia 29.01.2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304 o powierzchni 0,0974 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (oraz ewentualnym następcom prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m.Skołyszyn, gm.Skołyszyn , pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km”
GN-II6821152023​_zawiadomienie​_o​_wydaniu​_decyzji.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2024 09:47 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Konrad Marek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.15.2023 z dnia 29.01.2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304 o powierzchni 0,0974 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (oraz ewentualnym następcom prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m.Skołyszyn, gm.Skołyszyn , pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km” 2.0 31.01.2024 09:54 Paweł Krajciewicz
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.15.2023 z dnia 29.01.2024 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304 o powierzchni 0,0974 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (oraz ewentualnym następcom prawnym), zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na wyżej wskazanej nieruchomości odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m.Skołyszyn, gm.Skołyszyn , pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km” 1.0 31.01.2024 09:47 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}