W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.77.2023 ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewid. nr 913/3 położoną w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn

STAROSTA JASIELSKI

 38-200 JASŁO, RYNEK 18

GN-II.683.77.2023                                                                               Jasło, dnia 31.08.2023 r.

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344– zwanej dalej UGN) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.775 – zwanej dalej KPA)

Starosta Jasielski zawiadamia,

o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.77.2023 z dnia 31.08.2023 r., ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewid. nr 913/3 o pow. 0,0113 ha, położoną w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn, która to stała się własnością Powiatu Jasielskiego z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jasielskiego Nr 4.02.2023
z dnia 06.02.2023 r., znak: AB.6740.4.95.2022 (stała się ostateczna 10.03.2023 r.) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany – etap II od km 1+626 do km 3+251”.

Z treścią wyżej wskazanej decyzji można zapoznać się w obecności pracownika w lokalu Urzędu tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu 134486474. Stawiennictwo w celu zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

Materiały

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.77.2023 ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewid. nr 913/3 położoną w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn
GN-II683772023​_-​_zawiadomienie​_o​_wydaniu​_decyzji.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2023 13:25 Paulina Niszczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Konrad Marek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.77.2023 ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewid. nr 913/3 położoną w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn 1.0 31.08.2023 13:25 Paulina Niszczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}