W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego

15.09.2023

Spartakiada 2023

W dniu 14.09.2023r. w budynku hali sportowej w Nowym Żmigrodzie odbyła się najważniejsza impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych - XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.

   Głównymi organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Podkarpacki i Starosta Jasielski, a gospodarzami imprezy - Wójt Gminy Nowy Żmigród i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. W wydarzeniu wzięli udział: Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, reprezentujący Powiat Jasielski, Maria Kurowska – Poseł na Sejm RP, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jolanta Tomczyk – Fila – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Iwona Trawińska – pracownik Biura Senatorskiego Senator RP Alicji Zając, Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Paweł Podstawski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Grzegorz Pers – Radny Rady Powiatu w Jaśle, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Henryk Strzelec – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Małgorzata Łysik – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, Katarzyna Telma – przedstawiciel Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Katarzyna Sierakowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle, oraz przedstawicieli instytucji i służb powiatowych.

   XXII Spartakiadę Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy rozpoczęło uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej i zapalenie znicza olimpijskiego. Kolejnym punktem była wspólna modlitwa uczestników wydarzenia, poprowadzona przez ks. Stanisława Szajnę oraz uroczyste ślubowanie o przestrzeganiu zasad szlachetnej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair- play, złożone zarówno przez uczestników  jak i sędziów, które poprowadziła Małgorzata Łysik – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

   Następnie głos zabrał, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Jaśle – Jan Muzyka, który powitał przybyłych na turniej uczestników i zaproszonych gości, złożył podziękowania Wójtowi Gminy Nowy Żmigród za pomoc organizacyjną i finansową w realizacji zawodów, a wszystkim zawodnikom życzył szlachetnej, zdrowej rywalizacji.

   Zgromadzonych gości i uczestników powitała też Jolanta Sawicka - Wicewojewoda Podkarpacki. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim integracja wychowanków poszczególnych Środowiskowych Domów Samopomocy, po czym zwróciła się do przyszłych zawodników słowami:

 „ Chciałabym , żebyście Państwo pamiętali, że nic nie jest tak ważne jak własna satysfakcja, własne dążenie do celu i realizowanie swoich marzeń”.

Następnie swoje słowa skierowała do organizatorów wydarzenia dziękując im za trud i wszelkie działania, które pozwoliły na stworzenie i realizację tak dużego projektu, a także za wszystkie działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

   Swoje życzenia zdrowej i udanej rywalizacji dla wszystkich uczestników Spartakiady złożyli również Iwona Trawińska – pracownik Biura Senatorskiego Senator RP Alicji Zając oraz Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Pogratulowali też organizatorom i gospodarzom doskonałej organizacji tak trudnego i wymagającego ogromu pracy przedsięwzięcia.

   Rywalizację sportową, zgodnie z tradycją, oficjalnie otworzyła Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, słowami:

„ Szanowni Państwo XXII Spartakiadę Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego uważam za otwartą”.

     W XXII Spartakiadzie Sportowej wzięło udział około 60 Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego, a każdy z nich reprezentowało czterech zawodników. Sportowcy rywalizowali w następujących konkurencjach: strzał na bramkę, rzut piłką do kosza, tor przeszkód  oraz rzut piłką lekarską. Rywalizacje sportową  w konkurencji „karmienie kotka” podjęli również przybyli na zawody goście.

   Zwieńczeniem rywalizacji było uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w postaci medali, pucharów, dyplomów i upominków trzem najlepszym zawodnikom poszczególnych konkurencji. Ponadto każdy z uczestników Spartakiady otrzymał pamiątkowy medal, a każdy Środowiskowy Dom Samopomocy – statuetkę.

  Na koniec nastąpiło uroczyste przekazanie flagi olimpijskiej z rąk Jana Muzyki - reprezentującego Powiat Jasielski i Małgorzaty Łysik – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, na ręce Ryszarda Pabiana – Burmistrza Miasta Jasła oraz Katarzyny Sierakowskiej – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle, którzy to będą organizatorami przyszłorocznej, XXIII Spartakiady Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcia (29)

{"register":{"columns":[]}}