W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wideokonferencja na temat budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc

Wideokonferencja na temat budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc

W dniu 29.01.2024 r. odbyła się, wideokonferencja Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), przeprowadzona przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie. Podczas spotkania omawiano Koncepcję Programową ,,Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 o długości około 13,4 km”.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030. Obwodnica Brzostu i Kołaczyc będzie drogą klasy GP o długości 13 + 376 km. Swoim zakresem obejmować będzie między innymi budowę skrzyżowań, dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miejscowości, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Podczas wideokonferencji przedstawione zostały rozwiązania projektowe skrzyżowań, obiektów inżynierskich a także technologie realizacji, zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Podjęty został  między innymi temat skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1321R Błażkowa – Skurowa w miejscowości Błażkowa oraz Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś. Ponadto omówiona została koncepcja ronda, mającego powstać w km 10+861 w miejscowości Ujazd, które zostanie połączone z drogą powiatową Nr 1313R Jasło- Błażkowa – Jodłowa ok. 100 metrowym nowym odcinkiem drogi powiatowej. Odcinek ten wykona Powiat Jasielski zawierając w tej sprawie stosowne porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas wideokonferencji głos zabrał Adam Pawluś – Starosta Jasielski, który podziękował za współpracę oraz pozytywne rozpatrzenie proponowanych przez Powiat Jasielski rozwiązań dotyczących połączenia drogi powiatowej Nr 1321R Błażkowa – Skurowa w miejscowości Błażkowa oraz dojazdu do ronda w km 10+861 w miejscowości Ujazd.  

Inwestycja ta będzie miała bardzo duże znaczenie dla Powiatu Jasielskiego i jego mieszkańców. Dzięki nowemu skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1313R, dojazd do strefy gamrackiej, zapewniającej wiele miejsc pracy, stanie się szybszy, krótszy i mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Aktualnie prace nad tworzeniem koncepcji programowej zmierzają ku końcowi. Kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formuje ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}