W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się we wtorek 21 września br., Radni podjęli wiele istotnych dla przyszłości powiatu uchwał. Zdecydowali m.in. o przesunięciu w budżecie powiatu środków na budowę budynku oddziału psychiatrycznego, ocenili działalność jasielskiego szpitala, wyrazili zgodę na sprzedaż i nabycie działki od Miasta Jasła, która zostanie przeznaczona pod budowę lądowiska oraz o przeznaczeniu środków na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Przypominamy, że 15 września w Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację rozbudowy Szpitala Specjalistycznego o nowy pawilon, który zostanie zaadoptowany na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego. Koszt realizacji inwestycji to prawie 18 mln złotych.

W ramach pierwszego etapu rozbudowy szpitala o dodatkowy pawilon powstanie budynek składający się z części podziemnej i parteru, gdzie będą zlokalizowane poradnie oraz piętra z salami dla pacjentów.

W drugim etapie zostanie dobudowane drugie i trzecie piętro.

Obiekt nowego „psychiatryka” będzie zlokalizowany na działce sąsiadującej z istniejącym budynkiem administracyjnym i połączony z budynkiem głównym szpitala przewiązką.

Do nowego budynku przeniesiony zostanie nie tylko oddział stacjonarny mieszczący się w zabytkowym budynku przy ulicy Za Bursą, ale również oddział dzienny, znajdujący się w budynku Centrum Rehabilitacji przy ulicy Kraszewskiego oraz dwie poradnie: leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego - z budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Szopena.

Budowa nowego szpitalnego obiektu przewidziana jest w lata 2021-2023.

W związku z tym, że w przetargu wartość części budowlanej była niższa od wartości kosztorysowej konieczne było wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027, gdzie na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” przesunięto środki w ten sposób, że w 2021 r. zmniejszono wydatki do kwoty 3 389 051 zł, w 2022 r. zwiększono do kwoty 8 035 302 zł, a w 2023 r. - do kwoty 8 085 465 zł. Przy czym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2020 r.” Rada Powiatu w Jaśle dokonała negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2020.

W Raporcie zwraca się uwagę na nadal utrzymującą się wysoką stratę z działalności podstawowej, w związku z tym należy szczegółowo monitorować strukturę kosztów Szpitala i podejmować działania zmierzające do jej optymalizacji.  Może to być efekt trudnej sytuacji w służbie zdrowia, wynikającej z pandemii koronawirusa.

Podjęto także uchwałę w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zawierającego: bilans Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunek zysków i strat od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Społecznej oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także z raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2020 r., Rada Powiatu w Jaśle oceniła działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2020 pozytywnie z zastrzeżeniami.

Na wtorkowej sesji Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonej w Jaśle, w obrębie Brzyszczki.

Nieruchomość ta została zakupiona przez Powiat Jasielski od Miasta w 2016 r. z przeznaczeniem pod budowę lądowiska obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Z uwagi na zmianę lokalizacji lądowiska, które znajdować się będzie przy obecnej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Radni zdecydowali o nabyciu do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, w obrębie Błonie.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w kompleksie terenów przeznaczonych do usług publicznych i zostanie przeznaczona właśnie pod budowę lądowiska obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Radni zdecydowali również o zmianie przeznaczenia kwoty 200 tys. zł, która zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2021 r. miała stanowić dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Z uwagi na to, że zakup ten będzie realizowany w przyszłym roku z całości ze środków komendanta wojewódzkiego, Radni zdecydowali o wydatkowaniu tej kwoty na zakup w bieżącym roku samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4X4 dla grupy ratownictwa wodnego.

Zdjęcia (1)