W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W Święcanach powstało aktywne przejście dla pieszych

aktywne przejście dla pieszych

W 2021 roku wybudowano siedem przejść w ciągu dróg powiatowych. Jedno z nich powstało na drodze powiatowej Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany, przy szkole podstawowej. Dzisiaj, tj. 14 stycznia 2022 r. uroczyście oddano je do użytkowania. Kosztowało prawie 230 tys. zł.

W 2021 r. na terenie Powiatu Jasielskiego wybudowano siedem przejść dla pieszych za łączną kwotę 1 147 789 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 849 920 zł oraz wsparciu finansowym gmin kwotą 90 245 zł.

Przy czym budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany kosztowała 227 720 zł. Gmina Skołyszyn dofinansowała zadanie kwotą 10 000 zł.          

W ramach prac nie tylko wybudowano nowe przejście dla pieszych, ale także zamontowano pasy wibracyjno – akustyczne, oświetlenie uliczne (lampy hybrydowe) oraz radarowy wyświetlacz prędkości.

A wszystko to dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, dlatego przejście to zlokalizowane jest
w pobliżu szkoły, gdzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Progi akustyczne, tj. poprzeczne linie koloru czerwonego o szerokości 12 cm, umieszczone w poprzek jezdni, mają za zadanie spowolnienie ruchu pojazdów poprzez efekt wibracyjno-akustyczny przed miejscem wymagającym ograniczenia prędkości.

Wbudowany w tablice LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów
i wyświetla jej wartość. Przekroczenie dozwolonej prędkości sygnalizowane jest pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ. Wyświetlany jest również komunikat informujący o grożącym mandacie wraz
z punktami karnymi. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. Odczytu statystyk oraz ich analizy dokonuje dołączona aplikacja komputerowa.

Radarowy wyświetlacz prędkości jest zasilany energią słoneczną i w sezonie zimowym jest ustawiony na tryb zimowy, co nie generuje dodatkowych kosztów.

W uroczystym oddaniu do użytkowania przejścia w Święcanach udział wzięli: Marta Grzyb – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn, Stanisława Nigborowicz – Radna Rady Gminy Skołyszyn, Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,  Zbigniew Abratowski – Inspektor Nadzoru w PZD, Janusz Pacher – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Katarzyna Pyzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Święcanach oraz Sławomir Kędzior – sołtys wsi Święcany.

Zrealizowane inwestycje miały na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach i w ich pobliżu, ale przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował parlamentarzystom, rządowi i Wojewodzie Podkarpackiemu za przyznane środki. Podkreślił, że w roku bieżącym Zarząd Powiatu zamierza kontynuować realizację kolejnych przejść, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i podróżujących drogami powiatowymi.

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}