W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi powiatowej z Tarnowca do Wrocanki

Przebudowa drogi powiatowej z Tarnowca do Wrocanki

W dniu 16 listopada br. oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową relacji Tarnowiec – Wrocanka - Piotrówka w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka. Realizację tej inwestycji, a w szczególności oddzielenie ruchu pieszego od kołowego, przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy jej użytkowników.

Uroczystość otworzył Adam Pawluś – Starosta Jasielski, który przywitał gości i już na wstępie podziękował wszystkim tym, którzy mieli wpływ na realizację tego zadania, przede wszystkim mieszkańcom, którzy podeszli do przebudowy z dużym zrozumieniem i życzliwością. Podkreślił, że to dobry przykład na to iż rozmowa z mieszkańcami przynosi wymienne korzyści.

Myślę, że to jest piękna okazja żeby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ta droga powstała. Nie było to łatwe zadanie. Na pewno mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie jeżeli będą mieli chodnik i szeroką jezdnię. Kiedyś te drogi były budowane w czynie społecznym. Na tamten czas, gdy jeździło się furmankami lub we wsi było tylko kilka samochodów, wystarczały. Dzisiaj te drogi muszą być szerokie, musi być selekcja ruchu z chodnikiem. Wtedy jest naprawdę bezpiecznie. To również korzyści dla mieszkańców, bo szeroka droga, z dobrym dojazdem podnosi również wartość nieruchomości. – mówił Starosta

Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec podziękowała Staroście Jasielskiemu, Zarządowi i całej Radzie Powiatu za owocną współpracę. Podkreśliła również, że podejście mieszkańców naprawdę zasługuje na uznanie.

ks. Paweł Knurek poświęcił w/w inwestycję i udzielił błogosławieństwo jej użytkownikom.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” poszerzono pas drogowy do 6 m i wykonano nową nawierzchnię na całej szerokości. Dodatkowo powstał odcinek lewostronnego chodnika o szerokości 1,8 m na zarurowanym rowie. Utwardzono również pobocza, przebudowano zjazdy indywidualne wraz z przepustami pod nimi oraz odmulono i przebudowano odcinek prawostronnego rowu.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła. Starosta Jasielski podkreślił jednak, że tego projektu nie udałoby się zrealizować gdyby nie pomoc Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, który przed rozpoczęciem budowy wykonał szereg prac przygotowawczych.

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 2 476 269 zł, z czego 63,63 % wartości tej inwestycji zostało sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pozostałe środki, w łącznej kwocie 900 000 zł pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego i Gminy Tarnowiec.

W uroczystości wzięli udział: Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawiciel biura poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, ks. Kanonik Paweł Knurka – Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Tarnowcu, Józef Rosół – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Grzegorz Pers – Członek Zarządu Powiatu, Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Radosław Pękala – Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Piotr Urbanik – Radny Gminy Tarnowiec, Danuta Karp – Radna Gminy Tarnowiec, Przemysław Majka – Sekretarz Gminy Tarnowiec, Aneta Świdrak – Skarbnik Gminy Tarnowiec, Zbigniew Abratowski – Inspektor Nadzoru Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Radosław Kujawski – Kierownik Wydziału Gospodarczego Gminy Tarnowiec, Adam Matuszewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle, Marcin Szurka – Sołtys Wrocanki

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}