W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Jasielski beneficjentem programu „Dostępny samorząd – granty”

logotypy

 

W ramach naboru do projektu „Dostępny samorząd - granty” samorządy mogły składać wnioski o granty w wysokości do 100 tys. zł. lub do 250 tys. zł. na poprawę dostępności urzędów oraz jednostek im podległych.

Według informacji PFRON  w  ramach naboru wpłynęło 1247 wniosków na kwotę 
168 723 378,18 zł, w tym:

  • 832 wnioski na mały grant, na kwotę 75 203 268,77 zł, co stanowiło 144,62% dostępnej alokacji
  • 407 wniosków na duży grant, na kwotę 93 420 119,41 zł, co stanowiło 316,68% dostępnej alokacji.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków ostatecznie w  ramach projektu przyznano dofinansowanie  dla 798 samorządów, z tego w kategorii „małego grantu” (do 100 tys. zł), którego beneficjentem jest Powiat Jasielski, udzielonych zostało 567 grantów natomiast w kategorii „dużego grantu” udzielono 231 grantów.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami,
w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu nasz samorząd usprawni dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury i produktów do wymagań wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami zapewniając im tym samym tak ważną potrzebę jaką jest niezależność.

Przyznane dla Powiatu Jasielskiego środki w wysokości 99 980,37 zł (100 %

dofinansowania) zostaną wykorzystane na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Starostwie Powiatowym  oraz w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.

W ramach przyznanego grantu:

  • zostaną zlikwidowane progi zapewniając wolną od barier przestrzeń komunikacyjną budynku,
  • zostaną zakupione i zainstalowane urządzenia do obsługi osób słabo słyszących oraz słabo widzących tj. pętli indukcyjnych i lup elektronicznych
  • oraz zakupione zostaną nadajniki, plan tyflograficzny, tabliczki z informacją w języku Braile’a, w celu zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku  w sposób wizualny, dotykowy oraz głosowy.

Grant jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w kwocie 84 263,45 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 716,92 zł, co stanowi 15,72 % kwoty przyznanego dofinansowania.

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}