W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pismo GDDKiA - aktywne znaki na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Szanowny Panie Starosto,

Odpowiadając na Pana pismo z 24 marca br.  w sprawie działań inwestycyjnych na drogach krajowych w powiecie jasielskim, poniżej odnoszę się do proponowanych rozwiązań.

1.Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28c (2+621 km) z ul. Towarową w Jaśle.

Przedmiotowe skrzyżowanie wyposażone jest w pasy do skrętu w lewo z drogi krajowej. Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna. W roku bieżącym planowana jest aktualizacja programu sygnalizacji w oparciu o przeprowadzone pomiary ruchu, co wpłynie na zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniu w okresach szczytów komunikacyjnych.

2. Budowa kładek dla pieszych wraz z montażem aktywnych znaków na przejściach dla pieszych w miejscowości Warzyce w ciągu drogi krajowej nr 28.

Przedmiotowe przejścia dla pieszych wyposażone są w dodatkowe oznakowanie na wysięgnikach oraz w oświetlenie. W ramach przygotowanego obecnie „Planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” planujemy wykonanie oświetlenia dedykowanego na czterech przejściach dla pieszych w miejscowości Warzyce, tj. w km 211+843 i km 212+674, a także na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wlotach bocznych w km 212 + 660.

3. Przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. 3-go Maja (droga krajowa nr 28 w km 205+790) z ul. Wojska Polskiego (obecna droga wojewódzka nr 992) w Jaśle.

Obecnie procedowany jest Program Inwestycji dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Trzcinica – Warzyce od km 204+300 do km 206+565”,którego zakres obejmuje również przebudowę przedmiotowego skrzyżowania drogi  krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 992. Parametry skrzyżowania zostaną poprawione z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych i istniejącej infrastruktury.

4.Wprowadzenie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 przed skrzyżowaniem z ul. Floriańską w Jaśle (około 1+100 km) oraz Kołaczycach ( w km 156+600, 156+660 i 156+735).

W ramach przygotowanego obecnie „Planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” planowane jest wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych przy ul. Floriańskiej w Jaśle w ciągu drogi w dodatkowe oznakowanie D-6 na wysięgniku wraz z oświetleniem. Obecnie nie przewidujemy wprowadzenia aktywnego przejścia dla pieszych.

W ramach przygotowanego obecnie ww. Planu planowane jest wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych w miejscowości Kołaczyce w km 156+621, 156+673 oraz 156+756. Obecnie nie przewidujemy wprowadzenia aktywnych przejść dla pieszych we wskazanej lokalizacji.

Nawiązując do kwestii rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilno- Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc oraz Jasła, informuję, że 22 kwietnia br. Program Inwestycyjny  dla ww. obwodnic zostały zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury. Przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla ww. obwodnic planujemy ogłosić w najbliższym czasie. Zakładamy, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w sierpniu 2021 r. Zarówno ta, jak i pozostałe inwestycje objęte rządowym Programem budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 są dla nas priorytetem. Mamy świadomość, że realizacja tych zadań będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania ww. Programu. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić prace przygotowawcze, a następnie realizację inwestycji.

Podsumowując powyższe, dziękuję za przekazane informacje i spostrzeżenia, a także zainteresowanie współpracą z Odziałem Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Materiały

Pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Pismo​_Generalnego​_Dyrektora​_Dróg​_Krajowych​_i​_Autostrad2-scalone.pdf 1.06MB