W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 177

STAROSTA JASIELSKI

38-200 JASŁO, RYNEK 18

Jasło, dnia 9 października 2023 r.

GN-II.6821.17.2023

                                                                                                                

Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 177, w celu założenia i przeprowadzenia odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na ciśnienie średnie w m. Skołyszyn, gm. Skołyszyn, pow. jasielski, Etap III o długości L=10,5 km”.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy liczonych od daty ukazania się przedmiotowej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2023 15:12 Paulina Niszczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Konrad Marek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 177 1.0 09.10.2023 15:12 Paulina Niszczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}