W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostęp do serwisu e-usług publicznych w celu pozyskania danych Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

Wymagane dokumenty

- wniosek;

Opłaty

Brak.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 30 tel. (13) 448 64 72 lub (13) 448 34 10 wew. 201.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

System PZGIK - SERWIS webEWID dostępny jest pod adresem: jasielski.webewid.pl.
Jest to aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów.

Materiały

Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID Portal Geodety
wniosek​_zalozenie​_konta​_webEWID​_geodeta.pdf 0.37MB
Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID Portal Komornika
wniosek​_zalozenie​_konta​_webEWID​_komornik.pdf 0.30MB
Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID Portal Narada Koordynacyjna
wniosek​_zalozenie​_konta​_webEWID​_narady​_koordynacyjne.pdf 0.30MB
Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID Portal Rzeczoznawcy
wniosek​_zalozenie​_konta​_webEWID​_rzeczoznawca.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}