W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie finansowe osób ze szczególnymi potrzebami przez samorząd powiatu

19.04.2022

Podczas XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego radni przyjęli informację z działalności powiatowych instytucji pomocy społecznej w 2021 r. Jednostką nadrzędną w tym obszarze jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce – to tu osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o pomoc finansową

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami! Finansowa pomoc samorządu Powiatu Hajnowskiego ze środków PFRON

Jednym z nadrzędnych zadań samorządu powiatu jest pomoc społeczna, w tym pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Wykorzystując środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych dbamy o usuwanie barier w  życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) osoby ze szczególnymi potrzebami – mieszkańcy powiatu hajnowskiego, mogą ubiegać o pomoc finansową z funduszy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Istnieje możliwość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. A dzięki uczestnictwu samorządu powiatu w Programie „Aktywny samorząd”, w zależności od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności możesz ubiegać się również o pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy;
  • w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny;
  • w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania lub też pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  • Ponadto w ramach utrzymania aktywności zawodowej, można również wnioskować o finansowe wsparcie w zapewnieniu opieki dla dziecka przebywającej w placówce oświatowej – żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (np. w sytuacji gdy zatrudniamy nianię na podstawie umowy cywilnoprawnej).

W ubiegłym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON wydatkowano ponad 1,8 mln zł: 1,4 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i blisko 400 tys. z programu „Aktywny samorząd”.

Środki finansowe służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Umowy w tej sprawie podpisał Starosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko.

W roku 2022 r. Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) w dalszym ciągu przyjmuje wnioski o dofinansowanie dla kolejnych chętnych osób z niepełnosprawnościami. Wniosek możesz złożyć w siedzibie PCPR lub online – przez system SOW

Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:
ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 730 - 1530
telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83
e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w materiałach.

O tym, jak ważne działania wspierające osoby z niepełnosprawnością świadczy rosnąca statystyka z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2021 r. liczba orzekanych osób wyniosła 1530 i zwiększyła się w stosunku do 2020.

Materiały

Uzyskaj dofinansowanie
Powiat realizuje Program Aktywny Samorząd
{"register":{"columns":[]}}