W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat realizuje Program Aktywny Samorząd

16.03.2022

Powiat Hajnowski wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w niwelowaniu barier: architektonicznych, komunikacyjnych czy transportowych, wykorzystując środki PFRON. By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy, od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program „Aktywny Samorząd”. Termin wnioskowania o środki w ramach Programu w Module I mija 31 marca 2022 r.!

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami! Finansowa pomoc samorządu Powiatu Hajnowskiego ze środków PFRON

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania objęte dofinansowaniem, zostały sklasyfikowane w dwóch modułach. Moduł I zakłada dofinansowanie zadań niwelujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym oraz barier w poruszaniu się.  W ramach programu, w zależności od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności możesz ubiegać się o pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy;
  • w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny; 
  • w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania lub też pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
  • Ponadto w ramach utrzymania aktywności zawodowej, można również wnioskować o finansowe wsparcie w zapewnieniu opieki dla dziecka przebywającej w placówce oświatowej – żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (np. w sytuacji gdy zatrudniamy nianię na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Natomiast w ramach Modułu II osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W tym przypadku wniosek możesz złożyć w terminach: dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022: 01-31 sierpnia 2022r., zaś dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – składamy do 10 października 2022r.

Wniosek możesz złożyć:

  • online przez system SOW
  • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:

ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, w godz. 730 - 1530

telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 85 682 59 83

e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

Materiały

Uzyskaj dofinansowanie
{"register":{"columns":[]}}