W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem. Działania Powiatu Hajnowskiego

24.02.2022

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - 21-27.02.2022. U nas otrzymasz pomoc - Fundusz Sprawiedliwości, +48 222 309 900. Logo Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości, w centralnym miejscu plakatu: kobieta przytulająca dziewczynkę

Od 21 do 27 lutego każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. Dyżur będzie pełniony również przez Policja Hajnówka podczas tygodnia pomocy od poniedziałku 21 lutego do piątku 25 lutego, w godzinach od 8 do 12 pod numerem telefonu 47 7126 278.

Samorząd angażuje się w działania i projekty z zakresu pomocy społecznej, a za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie samorząd podejmuje działania przeciwdziałające przemocy:

Realizacja "Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych"

 W powiecie realizowany jest "Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjny",  będący jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W latach 2016 – 2021 Program ukończyło 41 osób. W 2021 r. z Programu skorzystało 14 osób. Program prowadzony był w dwóch cyklach. Pierwszy cykl tzw. „wolnościowy” ukończyło 3 mężczyzn i 1 kobieta. Natomiast realizacja drugiego cyklu miała miejsce w Areszcie Śledczym w Hajnówce, w tymże cyklu  wzięło 10 osób.

Rekrutacja do Programu trwa także w 2022! Realizatorem Programu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka. Informacji dot. udziału w Programie udziela Pracownik Socjalny Centrum od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00 - 15.00, nr telefonu: 85 6823642; 85 8767478.

Promocja informacji

Celem przeciwdziałania przemocy opracowano "INFORMATOR Powiatu Hajnowskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Podpowiadamy czym jest przemoc, jak się jej ostrzegać, gdzie szukać pomocy. Nie bójmy się reagować - bo tylko zdecydowane działanie potrafi zahamować przemoc. Pozwólmy sobie pomóc, korzystajmy z pomocy instytucji, które zostały ku temu powołane.

Samorząd angażuje się w działania i projekty z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna w ramach CIS

Powiat Hajnowski jest partnerem w projekcie powołującym Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce (CIS). Z pomocy CIS mogą skorzystać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, praca ze specjalistami: opieka psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych, wsparcie finansowe i rzeczowe - uczestnictwo w CIS się opłaca!

Zajęcia w CIS odbywają się codziennie 5 dni w tygodniu, wyłącznie dla uczestników CIS w powiecie hajnowskim przewidziano dodatkowe formy wsparcia: świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne. Całkowita wartość projektu, w ramach którego funkcjonuje hajnowski CIS to ponad 25 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO wynosi blisko 20 mln zł. Środki zostaną rozdysponowane na potrzeby tworzenia i funkcjonowania CIS w regionach partnerskich: w ramach realizacji projektu do Powiatu Hajnowskiego trafi ponad 2,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w jednym z punktów na terenie Powiatu Hajnowskiego. Przypominamy - w zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.

  • Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
  • Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone po porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc, wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu problemu poprzez opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji, skierowanie do instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy bądź zaproponuje mediację.
  • Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.) a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – zgłoś się do naszych punktów po informacje!

W celu zwiększenia dostępu do edukacji prawnej samorząd Powiatu Hajnowskiego w 2022r. zwiększył liczbę lokalizacji dwóch punktów!
1.    w Hajnówce:
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, pokój 134:

  • poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
  • czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci
  • wtorek - środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,
  • piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski.

2.    w Kleszczelach:
Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4:

  • poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00 – porad udziela adwokat.

3.    w Narewce:
Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:

  • czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 - porad udziela radca prawny.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim
INFORMATOR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2022 r.
{"register":{"columns":[]}}