W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMATOR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2022 r.

31.01.2022

Powiat Hajnowski podejmuje działania przeciwdziałające przemocy
Pozwól sobie pomóc!

Przemoc - choć nie zawsze boli fizycznie, każdy jej przejaw zostawia głęboki ślad w psychice, niszcząc poczucie wartości, godności i zaufanie. Najtrudniejszym w przeciwdziałaniu temu zjawisku jest fakt, że choć przemoc jest wszechobecna - nadal pozostaje tematem tabu. Zawoalowana w społeczne konwenanse, w którym to ofiara czuje lęk przed przeciwstawianiem się oprawcy, obawia się społecznego ostracyzmu i napiętnowania. Nie bójmy się reagować - bo tylko zdecydowane działanie potrafi zahamować przemoc. Pozwólmy sobie pomóc, korzystajmy z pomocy instytucji, które zostały ku temu powołane.

Czym jest przemoc, jak się jej ostrzegać, gdzie szukać pomocy - odpowiedzi zawiera Informator Powiatu Hajnowskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR). Jednocześnie PCPR przypomina o prowadzonej rekrutacji do Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nabór do Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 r.

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy minimum 5 osób i odbywać się będą jeden lub dwa raz w tygodniu po 4 godziny. Rekrutacja do Programu trwa cały rok.
Realizatorem Programu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka.
Informacji dot. udziału w Programie udziela Pracownik Socjalny Centrum od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00 - 15.00, nr telefonu: 85 6823642; 85 8767478
.

Program korekcyjno- edukacyjny – czym jest?

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjny jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Program kierowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Realizacja Programu w regionie

W latach 2016 – 2021 Program ukończyło 41 osób. W 2021 r. z Programu skorzystało 14 osób. Program prowadzony był w dwóch cyklach. Pierwszy cykl tzw. „wolnościowy” ukończyło trzech mężczyzn i jedna kobieta. Natomiast realizacja drugiego cyklu miała miejsce w Areszcie Śledczym w Hajnówce, w tymże cyklu  wzięło dziesięć osób.
Udział w Programie jest nieodpłatny. Zapraszamy do współpracy. Pozwól sobie pomóc!

Katarzyna Miszczuk

Materiały

INFORMATOR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powiat hajnowski 2022
infotmator​_plik​_docx.docx 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}