W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt „Szansa w integracji II”

  • Termin: 01.08.2018 r.- 31.01.2020
  • Całkowita wartość projektu:  1 374 686,83 zł
  • Kwota dofinansowania:  1 305 717,47 zł  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Europejski Fundusz Społeczny, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
  • Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka.
  • Cele projektu:  

Projekt miał na celu reintegrację społeczno-zawodową 50 osób - podopiecznych MOPS w Hajnówce i bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wsparcie środowiskowe 20 dzieci z ich otoczenia. W ramach projektu zostały zrealizowane: praca socjalna (z kontraktem socjalnym), aktywna integracja o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym oraz działania środowiskowe dla dzieci uczestników projektu. Wsparcie - minimum 2 różne formy wsparcia dla każdego uczestnika realizowane na podstawie  indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, utworzonej dla każdego uczestnika projektu przy pomocy pracownika socjalnego, psychologów, mentora, doradców zawodowych i innych specjalistów na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu. Dla uczestników projektu przewidziane były również staże zawodowe ze stypendium stażowym.

{"register":{"columns":[]}}