W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szansa w integracji

Termin: 01.01.2017 – 30.06.2018
Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Całkowita wartość projektu:1 669 543,87 PLN, kwota dofinansowania:  1 584 023,87 PLN
Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Realizatorami zadań są: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
Cel projektu: Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50 kobiet, 50 mężczyzn) – podopiecznych MOPS w Hajnówce oraz wsparcie środowisk 36 dzieci i młodzieży (18 kobiet, 18 mężczyzn) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce. Grupa docelowa obejmuje osoby od 18 roku życia, gdzie min. 30 os. (15 kobiet, 15 mężczyzn) będzie po 50 roku życia, zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Praca socjalna (wsparcie pracy socjalnej z rodziną przy pomocy Asystenta Rodziny, rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach kontraktu socjalnego).
 • Poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem).
 • Indywidualny coaching.
 • Warsztaty umiejętności indywidualnych (warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami).
 • Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
 • Pośrednictwo zawodowe (indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym).
 • Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym (realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie).
 • Edukacja na temat uzależnień (zajęcia grupowe ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 • Programy dla uzależnionych (realizacja odwykowych programów terapeutycznych, zajęcia indywidualne ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień).
 • Szkolenia zawodowe (realizacja szkoleń zawodowych).
 • Pośrednictwo pracy (staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy).
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci do lat 12 (uczestnictwo w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce, uczestnictwo w Klubie Odkrywców itp.)
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci od lat 12 (uczestnictwo w Klubie Młodzieżowym itp.).
 • Działania o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży (uczestnictwo w zajęciach sportowych OSiR w Hajnówce, zajęcia w Parku Wodnym w Hajnówce, obozy z programem mentoringu dla dzieci i młodzieży).
{"register":{"columns":[]}}