W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Realizacja bonów szkoleniowych

21.07.2021

Powiat Hajnowski inwestuje w kapitał ludzki!

2,1 mln zł na rozwój kapitału ludzkiego w Powiecie Hajnowskim

logotypy projektu

Trwa realizacja projektu edukacyjnego Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja. Aktualnie w ramach projektu trwają kursy języka angielskiego, a nasi doradcy kariery z powiatowego Biura Projektu są w stałym kontakcie z beneficjentami celem podpisania kolejnych umów.
Uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie w dwóch poddziałaniach :
Poddziałanie 3.2.1:

  • Szkolenia i kursy w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej i  języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
  • Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób  dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 można pozyskać na:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  • Kurs umiejętności zawodowych.
  • Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

Największą popularnością cieszą się kursy języka angielskiego, zaś w poddziałaniu 3.2.2 – studia podyplomowe MBA (po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw).

Projekt Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jego liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 mln zł z czego całkowita wartość projektu dla Powiatu Hajnowskiego to 2 537 640,00, zaś dofinansowanie w wysokości 2 189 004,00 zł (pozostałe środki to wkład własny).

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej projektu (przypomnimy, że wniosek aplikacyjny składa się online, kwalifikacji uczestników dokonuje Lider Projektu w Łomży) oraz stronie www powiatu, linki w załączeniu.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

strona internetowa bonów na szkolenie
strona Bazy Usług Rozwojowych z ofertami kształcenia, z których uczestnik może dokonać wyboru kierunku
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja
{"register":{"columns":[]}}