W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

logotypy projektu

Cele projektu:

 1. Utworzenie niezależnego centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych.
 2. Koordynacja systemem zarządzania energią w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 3. Organizacja spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków.
 4. Edukacja społeczeństwa lokalnego na temat korzyści wdrożenia odnawialnych źródeł energii dla budżetu gmin/gospodarstwa domowego i środowiska przyrodniczego.
 5. Wsparcie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 6. Korzystanie z doświadczeń partnera niemieckiego w zakresie stosowanych rozwiązań energetycznych, działalności agencji energetycznych i tworzenia gmin bioenergetycznych.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie "Energievision Frankenwald e.V."
 • Powiat Hajnowski
 • Stowarzyszenie "Białostocki Obszar Funkcjonalny"

Okres realizacji projektu: 01.11. 2018 - 31.12.2020
Dofinansowanie: Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego

Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Więcej o projekcie

OZE to przyszłość. Powiat Hajnowski rozpoczął realizację nowego projektu
Data opublikowania: 2019-09-13

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat Hajnowski od 2016 r. kontynuuje współpracę z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach (Republika Federalna Niemiec) – efektem wspólnych działań jest opracowanie Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” w ramach realizacji projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”. Jego prezentacja miała miejsce w 2019 r., dokument opisuje sytuację energetyczną regionu z uwzględnieniem aktualnego stanu oraz prezentuje potencjał efektywności energetycznej wynikający z wykorzystywania OZE. Wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie traconej energii. Powiat Hajnowski jako jedyny samorząd w kraju posiada tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii. Dostrzegając potencjał drzemiący w OZE Powiat Hajnowski zintensyfikował działania w tym obszarze, idąc o krok dalej – w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w styczniu br. 

Chcemy wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, stąd zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu powołującego niezależne Centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych – wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, będzie również stanowić platformę wymiany doświadczeń z niemieckim partnerem – podczas organizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów studyjnych do Niemiec.  Z usług Centrum mogą korzystać przedstawiciele samorządów i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Każdy zainteresowany może nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zalet zastosowania odnawialnych źródeł energii i programów pomocowych ze środków unijnych i krajowych; ponadto nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w tym celu centrum będzie  świadczyć usługę nieodpłatnej oceny stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz opracowania rozwiązań energooszczędnych, adekwatnych do potrzeb. Działalność Centrum  zakłada także działania edukacyjne, m.in. organizację spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków, ma objąć także współpracę ze szkołami, gminami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami   w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców.

Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią środki w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 11% wartości projektu. Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza.

Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Miszczuk

Centrum Energii Odnawialnej już pomaga naszym mieszkańcom!
Data opublikowania: 2020-01-24

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE! Centrum Energii Odnawialnej aktywnie pomaga mieszkańcom regionu!

Centrum Energii Odnawialnej to nowa inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach.  Z końcem listopada 2019 r. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumień dotyczących współpracy nowo powstałego Centrum Energii Odnawialnej z jego partnerami. Do projektu przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Politechnika Białostocka, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Lokalna Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także samorządy wchodzące w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią środki w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 11% wartości projektu.

Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie Centrum ułatwi dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, z jego usług mogą korzystać przedstawiciele samorządów i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zakładanej ilości produkcji prądu. Dodatkowo każdy zainteresowany otrzyma koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z ogłoszeniem przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego konkursu na instalacje ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych do Centrum Energii Odnawialnej zgłasza się coraz większa liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do projektów składanych przez miasta i gminy. Pracownicy centrum wsparli dotychczas ponad 200 osób, które otrzymały również informację o warunkach dofinansowania w ogłoszonym konkursie. Warunki konkursu zakładają, że właściciel domu po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu i podpisaniu umowy z miastem/gminą samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy instalacji. By wesprzeć mieszkańców w całym procesie wykorzystania grantu planowana jest organizacja kolejnych spotkań informacyjnych. Mieszkańcy uzyskają niezbędną wiedzę odnośnie zasad wyboru wykonawcy instalacji, informacje, na co zwrócić szczególną uwagę przy określaniu parametrów instalacji oraz  co należy uwzględnić w umowie  wykonawcą.Doradztwo merytoryczne zapewni bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w kontaktach z firmami instalacyjnymi. O terminach spotkań będziemy informować za pomocą dostępnych mediów.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy: adres  Centrum Energii Odnawialnej - 3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2169
Link do strony Centrum OZE
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej
Katarzyna Miszczuk

Wizyta studyjna w Bawarii
Data opublikowania: 2020-02-25

W dniach 10-14.02.2020 r. pracownicy Centrum Energii Odnawialnej uczestniczyli w  wizycie studyjnej u partnera niemieckiego w Bawarii. Podczas wizyty odbyły się spotkania z ekspertami przedsiębiorstw oferujących urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne w firmie IBC Solar oraz pompy ciepła w firmie Alpha – lnnotec. Eksperci przedstawili różnego rodzaju urządzenia i wyjaśnili możliwości ich praktycznego zastosowania, zwrócili uwagę na elementy i charakterystykę techniczną urządzeń istotną ze względu na ich  efektywność i trwałość. Ciekawym elementem spotkań była możliwość zobaczenia, w jaki sposób firmy poddają ocenie jakościowej zarówno same części instalacji, jak i pracy wykonywanej przez ekipę produkcyjną, by móc zagwarantować najwyższą jakość produktu udostępnianego do sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym. Niezwykle istotne były opinie ekspertów nabyte w związku z doświadczeniami praktycznymi, które zostały wyjaśnione na konkretnych przykładach z życia. Równie ciekawe spotkanie zapewniła firma Rolf Weber Gruppe – producent kamer termowizyjnych do oceny energetycznej budynku, której przedstawiciel w interesujący sposób poinstruował uczestników  delegacji, na co zwrócić uwagę kupując kamerę termowizyjną i jaki model wybrać w zależności od potrzeb. Pracownicy centrum mogli przetestować poszczególne kamery i zaobserwować różnice w ich funkcjonowaniu. Duże wrażenie pozostawiła wizyta w bioenergetycznej wsi Selbitz, której budynki są ogrzewane przy wykorzystaniu lokalnej sieci ciepłowniczej na zrębki drewniane pochodzące od właścicieli lasów z najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem wizyty studyjnej było poznanie projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Energievision e.V. pt. „Klimamacher”. Koordynatorzy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą szkolną i sposobów przekazywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań na rzecz ochrony klimatu. Poznaliśmy wiele inspirujących pomysłów i aktywizujących metod nauczania, które będziemy chcieli wykorzystać w działalności edukacyjnej Centrum.

Lucyna Lewczuk

Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnym źródłem energii ?
Data opublikowania: 2020-02-25

Co zrobić by mieć jak najniższe koszty energii w całym okresie użytkowania budynku?
Pamiętaj:

 • Zastosuj materiały budowlane o odpowiedniej termoizolacyjności do zaizolowania fundamentów, ścian, stropów oraz dachu. Stosuj materiały, które nie są podatne za zawilgocenie.
 • Zadbaj by przegrody zewnętrzne miały przenikalność cieplną nie większą niż 0,2 W/m2K (im niższy tym lepiej).
 • Zastosuj stolarkę okienną o parametrach poniżej 0,8 W/m2K (współczynnik dotyczy całego okna wraz z ramami, nie tylko szyb). Podobnie jak w przypadku ścian im niższy współczynnik przenikalności tym lepiej. Aktualne wymagania techniczne mówią o współczynniku maksymalnym współczynniku 0,9 W/m2K.
 • Już na etapie wznoszenia budynku i montażu okien i drzwi sprawdzaj czy nie powstały mostki termiczne i zastosowano technologię tzw. ” ciepłego montażu” stolarki okiennej. Wykorzystaj np. kamerę termowizyjną. To nie kosztuje zbyt wiele a pozwoli wykryć błędy w konstrukcji budynku i montażu stolarki okiennej i drzwi. Dzięki temu można będzie już na etapie budowy naprawić błędy i ograniczyć straty ciepła przez cały okres eksploatacji budynku.
 • Zastosuj prostą bryłę budynku. Do doświetlenia użytkowego poddasza wykorzystaj okna dachowe. Nie buduj lukarn, zaburzających prostą bryłę budynku i przyczyniających się do zwiększenia strat ciepła.
 • Zadbaj by kąt nachylenia dachu wynosił między 30 a 40°. Będzie to na najbardziej korzystne ze względu na koszty zainstalowania oraz potem zmaksymalizuje ilość wytwarzanej energii elektryczną w zamontowanej, nadachowej instalacji fotowoltaicznej.
 • Jeśli to możliwe, usytuuj budynek tak by jedna połać dachu skierowana była na południe. Da to optymalne warunki pracy instalacji fotowoltaicznej. Zapewnij ok. 20m2 dachu bez okien oraz elementów zacieniających. •
 • Pomieszczenia najczęściej wykorzystywane (pokój dzienny, gabinet) powinny być usytuowane od strony południowej. Od strony północnej zaprojektuj garderoby, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, garaż, pralnię itp. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej do oświetlania i nagrzewania pomieszczeń.
 • Nie stosuj okapów i zadaszeń zacieniających okna gdyż ograniczałoby to dopływ światła słonecznego i ciepła.
 • Zastosuj rolety lub okiennice, które będą chronić przed wiatrem i ubytkami ciepła zimą, a przed nadmiernym nasłonecznieniem latem, jeśli okaże się to potrzebne. Ponadto będą dodatkowym zabezpieczeniem antywłamaniowym.
 • Jeśli potrzebujesz dużej powierzchni domu, zbuduj go z użytkowym poddaszem lub jako budynek piętrowy.Im bardziej zwarta konstrukcja budynku, tym stosunek ścian zewnętrznych do powierzchni użytkowej obiektu jest mniejszy, więc ilość ciepła „uciekająca” do otoczenia będzie mniejsza.
 • Zastosuj system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem (odzyskiem ciepła na poziomie co najmniej 90%). Decyzja o zastosowaniu wentylacji mechanicznej na etapie projektowania budynku pozwoli odpowiednio dostosować projekt, czyli np. nie projektować kominów do instalacji grawitacyjnej, zaprojektować trasy prowadzenia instalacji wentylacyjnej, ustalić miejsce ustawienia rekuperatora, wykonać przepusty przez stropy na etapie budowy, by później nie kuć i nie wiercić, zapobiec kolizjom z innymi instalacjami.
 • Źródło ciepła usytuuj w miarę możliwości w środkowej części budynku, tak aby droga do odbiorników (np. punktów poboru ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kuchni i łazienkach oraz instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) np. grzejników) była jak najkrótsza. Ograniczy to straty ciepła w rurach doprowadzających, szczególnie w odniesieniu do ciepłej wody użytkowej. Zaoszczędzimy również energię elektryczną niezbędną do zasilania pomp obiegowych w instalacji c.o. oraz c.w.u.Zastosuj urządzenia inteligentnego sterowania ogrzewaniem i innymi elementami budynku, np. roletami zewnętrznymi. Pozwoli to zachować komfort cieplny przy jak najniższym zużyciu energii.
 • Zaplanuj sposób doprowadzenia przewodów elektrycznych do instalacji fotowoltaicznej na etapie projektowania i budowy budynku. Możesz przygotować np. kanały lub rury instalacyjne umożliwiające poprowadzenie przewodów łączących główną rozdzielnicę elektryczną z instalacją fotowoltaiczną. Nawet jeśli dzisiaj nie planujesz montażu fotowoltaiki na swoim dachu, rosnące ceny energii elektrycznej mogą w najbliższych latach zweryfikować plany w tym zakresie.
 • Rozważ zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynku lub ogrzewania hybrydowego - pompy ciepła wspomaganej źródłem konwencjonalnym np. gazowym lub biomasowym.
 • Od strony północnej osłoń budynek roślinnością chroniącą przed podmuchami wiatru.

Więcej informacji:

 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok
tel. 85 661 15 38, e-mail. biuro@bof.org.pl
www.centrumenergii.com

 • Powiat Hajnowski:

Zespół projektowy:
Lucyna Lewczuk– koordynator projektu, lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link –ekspert ds. energii odnawialnych, dlink@powiat.hajnowka.pl
Adres biura projektu:
ul. 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Skorzystaj z pomocy naszego Centrum Energii Odnawialnej
Data opublikowania: 2020-10-23

Szukasz dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizację? A może zastanawiasz się nad zakupem elektrycznego samochodu? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa naszego Centrum Energii Odnawialnej!

Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zakładanej ilości produkcji prądu. Dodatkowo każdy zainteresowany otrzyma koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów.

Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie Centrum ułatwia dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Na stronie www Centrum Energii znajdziesz wiele interesujących informacji. Szczególnie polecamy zakładkę "Źródła dofinansowania" :).

Promocja technologii OZE w powiecie

Realizowany projekt dot. funkcjonowania Centrum oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie.

Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny.

Plan charakteryzuje potencjał energii znajdujący się na terenie Powiatu Hajnowskiego w postaci: energii słonecznej (ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fotowoltaiczne), biomasy (drewno, biogaz, odpady biologiczne), energii wiatrowej, geotermii. Dzięki temu przygotowany przez stronę niemiecką we współpracy z Powiatem i Gminami Plan może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny energetycznie. Plan jest dostępny na stronie Powiatu Hajnowskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

Powstanie Planu to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w 2019 r. Współpraca jest kontynuowana, jej efektem jest powołanie w 2019 r. Centrum Energii Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,  we wrześniu 2019 r. Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Przedmiotem projektu był montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września 2019 r.

Również II LO z DNJB wykorzystuje energię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne - te zostały zamontowane w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Przedsięwzięcie było  zrealizowane w 2018, beneficjentem również był samorząd Powiatu Hajnowskiego.

CEO ma dwa przedstawicielstwa:
1) 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka, 85 682 21 69;
2) ul. Mickiewicza 74 lok.6, 15-232 Białystok

Katarzyna Miszczuk

Centrum Energii Odnawialnej Na Festiwalu „Dżereła” w Czeremsze

Pracownicy naszego Centrum Energii Odnawialnej 12 września 2020 r. wzięli udział w festiwalu „Dżereła - Ukraińskie tradycje i transformacje” organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.

Zainteresowani mieszkańcy mogli porozmawiać z doradcami na temat energooszczędnych rozwiązań, które planują zrealizować w swoich domach. Dużym zainteresowaniem cieszą przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, o którego zaletach coraz więcej osób jest już przekonanych. Mieszkańcy podkreślają, że istnieje potrzeba wsparcia osób prywatnych w przypadku otrzymania dofinansowania przez urzędy gmin ze środków unijnych. Obecne warunki konkursu zakładają, że mieszkańcy samodzielnie wybierają firmę wykonawczą oraz muszą dopilnować całego procesu instalacyjnego oraz jego udokumentowania. Centrum Energii Odnawialnej  już dzisiaj deklaruje pomoc wszystkim zainteresowanym w tym zakresie! Ponadto kilka osób zwróciło się do nas  z pytaniami odnośnie zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekonomiczne i komfortowe, nie wymagające angażowania pracy własnej.Wszyscy mieszkańcy uzyskali również informację na temat możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków krajowych – programu „Czyste powietrze” oraz unijnych.

To jednak nie koniec naszego wsparcia – jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji i dokładnych wyliczeń do zaproponowanych rozwiązań, które mieszkańcy otrzymają w formie elektronicznej na swoje maile. Oczywiście zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami w biurze Centrum Energii Odnawialnej, które mieści się w Hajnówce przy ul. 3 Maja 25 a (teren Zespołu Szkół Zawodowych, w głębi podwórza).

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa było to nasz pierwszy udział  w lokalnej imprezie, które potwierdza, że warto „wyjść do ludzi”. Daje to dodatkową szansę na kontakt z nami i uzyskanie fachowej pomocy w zakresie nowych technologii. Z korzyścią ekonomiczną dla naszych mieszkańców i otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Teraz czas na kolejne gminy! Będziemy śledzić kalendarze wydarzeń w gminach i za zgodą organizatorów w nich w nich uczestniczyć.

Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej

 

Nowa oferta Centrum Energii Odnawialnej
Data opublikowania: 2020-10-13

Chcesz zainstalować u siebie technologię OZE, ale nie wiesz od czego zacząć? Pomoc znajdziesz w powiatowym Centrum Energii Odnawialnej! 

Przypominamy, że odwiedzający Nas mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • niezależną informację na temat korzyści z zastosowania OZE,
 • fachowe doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań dla Państwa domu,
 • nieodpłatną ocenę budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycję rozwiązań energooszczędnych, a także doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.

Ale nie tylko – za sprawą współpracy naszego Centrum z biznesem, powstała baza firm z terenu Województwa Podlaskiego działających w obszarze energii odnawialnej, systemów grzewczych i termomodernizacji. Znajdziecie tu namiary na przedsiębiorców świadczących usługi projektowania instalacji, montażu, doradztwa oraz wyceny. W bazie firm znajdują się także podmioty świadczące pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Lista współpracujących z Centrum firm dostępna jest na stronie www oraz w formie ulotki - do pobrania w załączeniu. To krótkie zestawienie przedsiębiorstw działających „w zasięgu ręki”, profesjonalnych i godnych zaufania. Lista firm oczywiście nie jest zamknięta. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Centrum inne firmy mające swoje siedziby w województwie podlaskim. Warto wspierać i promować nawzajem swoje działania. Ulotka do pobrania w załączeniu.

Centrum Energii Odnawialnej – informacje o projekcie

Centrum Energii Odnawialnej to kolejna inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch partnerów trafią środki w wysokości 106 775, 00 euro. Powiat Hajnowski posiada wkład rzeczowy do projektu w postaci zapewnienia miejsca Centrum i kosztów jego funkcjonowania.

Promocja technologii OZE w powiecie

Realizowany projekt dot. funkcjonowania Centrum oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie. Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny. Plan charakteryzuje potencjał energii znajdujący się na terenie Powiatu Hajnowskiego w postaci: energii słonecznej (ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fotowoltaiczne), biomasy (drewno, biogaz, odpady biologiczne), energii wiatrowej, geotermii. Dzięki temu przygotowany przez stronę niemiecką we współpracy z Powiatem i Gminami Plan może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny energetycznie. Plan jest dostępny na stronie Powiatu Hajnowskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

Powstanie Planu to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w 2019 r. Współpraca jest kontynuowana, jej efektem jest powołanie w 2019 r. Centrum Energii Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,  we wrześniu 2019 r. Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Przedmiotem projektu był montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września 2019 r.
Również II LO z DNJB wykorzystuje energię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne - te zostały zamontowane w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Przedsięwzięcie było  zrealizowane w 2018, beneficjentem również był samorząd Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk
Kontakt:
Lucyna Lewczuk- koordynator projektu,
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link -ekspert ds. energii odnawialnych
dlink@powiat.hajnowka.pl
Telefon: +48 85 682 21 69
UWAGA!
Choć Centrum pozostaje otwarte, ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Centrum Energii Odnawialnej – podsumowanie działań
Data opublikowania: 2021-01-21

Centrum Energii Odnawialnej jako punkt wspierający lokalne samorządy i mieszkańców powiatu w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii i działań podnoszących efektywność energetyczną działa już prawie od 1,5 roku. Czas więc na pierwsze podsumowania i przedstawienie osiągniętych efektów.

Utworzenie Centrum Energii w Powiecie Hajnowskim to efekt polsko – niemieckiej współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. z Bawarii oraz wcześniejszych działań z Lutzem Ribbe z Fundacji EuroNatur.
Centrum  świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie zastosowania OZE, wymiany pieców grzewczych, systemów wentylacji oraz wspiera mieszkańców w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków krajowych – programu „Czyste powietrze” i unijnych. Jeśli więc chcielibyście  dokonać wyliczeń dot. wielkości instalacji wg indywidulanych potrzeb, szukacie informacji o źródłach dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizację, potrzebujecie kontaktów z podlaskimi  firmami działającymi na rynku OZE lub pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie - skorzystajcie z bezpłatnego doradztwa naszego Centrum Energii Odnawialnej!

Efekty pracy

O skuteczności Centrum świadczy statystyka – od początku funkcjonowania Centrum o tego typu porady zgłosiło się 345 indywidualnych mieszkańców z Powiatu Hajnowskiego. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby. 215 osobom opracowano koncepcję instalacji fotowoltaicznej dostosowaną do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego zawierającą wyliczenie wielkości instalacji, przewidywane oszczędności oraz proponowane rozmieszczenie na dachu budynku lub terenie. 53 osoby zdecydowały się na wymianę lub zakup nowych, energooszczędnych pieców. Dzięki pomocy Centrum mieszkańcy regionu otrzymali bezpłatne oszacowanie kosztów zmiany źródeł ciepła do ogrzania budynku wraz z konkretnymi propozycjami modeli kotłów. Dodatkowo dla 16 z tych osób pracownicy Centrum sporządzili wnioski o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” oraz nadzorują sporządzanie wniosków o płatność wraz z prawidłowym przygotowaniem dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków pomocowych.
Za sprawą współpracy naszego Centrum z biznesem, powstała baza firm z terenu Województwa Podlaskiego działających w obszarze energii odnawialnej, systemów grzewczych i termomodernizacji. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, co jest niezwykle istotne również dla późniejszych serwisów gwarancyjnych.

Pomoc nie tylko dla mieszkańców

Oferta Centrum dedykowana jest także samorządom, które mogły uzyskać dodatkowe techniczne wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji technicznej w przygotowywanych przetargach lub przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie zer środków unijnych. W tym zakresie w Centrum Energii Odnawialnej zostały sporządzone analizy efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 z Powiatu Hajnowskiego. W związku z wykorzystaniem systemu zarządzania energią w gminach, Centrum ma możliwość przygotowania również certyfikatów energetycznych dla budynków komunalnych. Analizowane są również na bieżąco umowy z PGE oraz wydatki na energię elektryczną i grzewczą w budynkach w poszczególnych jednostkach powiatowych. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie nawet drobnych modyfikacji w systemie grzewczym lub energetycznym może przyczynić się do oszczędności i zmniejszenia opłat. Ze wsparcia doradczego Centrum korzystają również hajnowskie spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Promocja OZE

W celu propagowania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań energooszczędnych Centrum Energii Odnawialnej prowadzi działania edukacyjne. Opracowano publikacje: „Instalacja fotowoltaiczna – podstawowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo instalacji”, „Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnymi źródłami energii” oraz „Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym?” (do pobrania na naszej stronie: centrumenergii.com- nowe okno ). Ponadto zostały przeprowadzone webinaria dla mieszkańców na temat bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Szersze działania uświadamiające społeczność lokalną o zaletach nowych technologii w trakcie festynów i spotkań otwartych były niemożliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale  gdy tylko sytuacja zdrowotna w kraju  wróci do normy na pewno ruszymy też z tego typu formą edukacji.  Aktualnie akcję informacyjną prowadzimy za pośrednictwem naszych mediów: na stronie internetowej oraz facebook (link do Facebook Centrum Energii Odnawialnej – zewnętrzne okno) znajdziecie najnowsze newsy o dostępnych źródłach dofinansowania, nowinkach proekologicznych i ciekawostki ze świata energii.
Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu było wspierane do końca 2020 r., obecnie czekamy na decyzję o kontynuacji projektu, ale Centrum nadal funkcjonuje!

"Analiza efektów działalności Centrum pokazuje, jak ważna jest to inicjatywa. Cieszy mnie zainteresowanie mieszkańców oraz instytucji i gmin. Mając na względzie skuteczną realizację potrzeb społeczności lokalnej, a także znaczenie rozwoju technologii OZE dla naszego regionu, zdecydowaliśmy o dalszym funkcjonowaniu Centrum" – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Zapraszamy  do dalszej współpracy mieszkańców, firmy, samorządy i instytucje! Potrzebujecie pomocy w tematyce OZE? Skontaktujcie się z nami:
Biuro Centrum Energii Odnawialnej mieści się w budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze, godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Katarzyna Miszczuk, Lucyna Lewczuk - Centrum Energii Odnawialnej

Centrum Energii Odnawialnej - skorzystaj z pomocy

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego mieszkańcy z pięciu gmin Powiatu Hajnowskiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania! Pomoc merytoryczną i praktyczną oferuje powiatowe Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce!

Szeroki katalog pomocy

Zgłaszając się do Centrum otrzymacie:

 • niezależną informację na temat korzyści z zastosowania OZE,
 • fachowe doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań dla Twojego domu,
 • nieodpłatną ocenę budynku pod kątem aktualnego zużycia energii,
 • propozycję rozwiązań energooszczędnych, a także doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych,
 • pomoc w zakresie wypełniania i rozliczania wniosków o dofinansowanie,
 • namiary na podlaskie firmy działające na rynku OZE - dzięki temu macie możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, co jest niezwykle istotne również dla późniejszych serwisów gwarancyjnych.

I to wszystko BEZPŁATNIE!

W związku z realizacją zadań dot. grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych nasze CEO współpracuje z gminami.
Ale pomoc Centrum dedykowana jest nie tylko do mieszkańców.  Centrum świadczy pomoc  także samorządom, które mogą uzyskać dodatkowe techniczne wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji technicznej w przygotowywanych przetargach lub przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie zer środków unijnych. Centrum ma spore doświadczenie w tym zakresie – dotychczas nasi specjaliści przygotowali analizy efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 z Powiatu Hajnowskiego. W związku z wykorzystaniem systemu zarządzania energią w gminach, Centrum ma możliwość przygotowania również certyfikatów energetycznych dla budynków komunalnych. Analizowane są również na bieżąco umowy z PGE oraz wydatki na energię elektryczną i grzewczą w budynkach w poszczególnych jednostkach powiatowych. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie nawet drobnych modyfikacji w systemie grzewczym lub energetycznym może przyczynić się do oszczędności i zmniejszenia opłat. Ze wsparcia doradczego Centrum korzystają również hajnowskie spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Promocja OZE

W celu propagowania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań energooszczędnych Centrum Energii Odnawialnej prowadzi działania edukacyjne. Opracowano publikacje: „Instalacja fotowoltaiczna – podstawowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo instalacji”, „Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnymi źródłami energii” oraz „Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym?” (do pobrania na naszej stronie: centrumenergii.com- nowe okno ). Ponadto zostały przeprowadzone webinaria dla mieszkańców na temat bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Szersze działania uświadamiające społeczność lokalną o zaletach nowych technologii w trakcie festynów i spotkań otwartych były niemożliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale  gdy tylko sytuacja zdrowotna w kraju  wróci do normy na pewno ruszymy też z tego typu formą edukacji.  Aktualnie akcję informacyjną prowadzimy za pośrednictwem naszych mediów: na stronie internetowej oraz facebook (link do Facebook Centrum Energii Odnawialnej – zewnętrzne okno) znajdziecie najnowsze newsy o dostępnych źródłach dofinansowania, nowinkach proekologicznych i ciekawostki ze świata energii.

Utworzenie Centrum Energii w Powiecie Hajnowskim to efekt polsko – niemieckiej współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. z Bawarii oraz wcześniejszych działań z Lutzem Ribbe z Fundacji EuroNatur. Choć realizacja projektu została zakończona w grudniu 2020 r., mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej Starosta Hajnowski podjął decyzję o kontynuacji pracy Centrum. Tym bardziej, że zainteresowanie technologią OZE stale rośnie.

Zapraszamy  do dalszej współpracy mieszkańców, firmy, samorządy i instytucje! Potrzebujecie pomocy w tematyce OZE? Skontaktujcie się z nami:
Biuro Centrum Energii Odnawialnej mieści się w budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze, godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Katarzyna Miszczuk

 

Materiały

Instalacja fotowoltaiczna podstawowe informacje
Instalacja fotowoltaiczna podstawowe informacje.pdf 0.66MB
Firmy instalacyjne - ulotka
Firmy instalacyjne.pdf 1.01MB
{"register":{"columns":[]}}