W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego

23.01.2023

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego.

Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu dostępnym poniżej do pobrania.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 31.01.2023 r. do 06.02.2023 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, przesłać na adres e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (liczy się data wpływu). Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej powiatu nie później niż wciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Materiały

Formularz konsultacji
formularz.doc 0.03MB
Uchwała - projekt
Projekt​_uchwały​_rady​_powiatu.docx 0.03MB
Załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu - wniosek o dofinansowanie
wniosek.docx 0.03MB
Załącznik do projektu uchwały rady powoatu sprawozdanie - zabytki
załącznik.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}