W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego

logotyp projektu: cztery napisy i loga

  • Całkowita wartość projektu:  558 200,00 zł, z czego dofinansowanie  wynosi 294 983,74 zł, zaś wkład własny Powiatu Hajnowskiego- 263 216,26  zł
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
  • Termin realizacji: 19.11.2018 - 30.09.2019
  • Osiągnięte rezultaty:

Przedmiotem projektu jest instalacja  systemów ogniw fotowoltaicznych na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Dzięki projektowi w znaczący sposób zwiększy się ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w powiecie hajnowskim, co wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne powiatu.
Projekt jest istotnym przedsięwzięciem ze względu na ochronę obszaru Puszczy Białowieskiej. Redukcji ulegnie emisja gazów cieplarnianych pochodzących z CO2, co przyczyni się do zwiększenia czystości powietrza oraz  zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzaniem do niego zanieczyszczeń pyłowych.

Projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego został zakończony.

Data opublikowania: 2019-10-15

Projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego został zakończony.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września br.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej i środowiskowej Powiatu Hajnowskiego - zamontowane instalacje  umożliwią produkcję energii elektrycznej w wysokości ok. 85,46 MWh, co z kolei przełoży się na redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 69,39 ton w skali roku! A to oznacza oszczędności w budżecie i poprawę kondycji środowiska naturalnego. Dlaczego? Produkcja energii z zasobów naturalnych, jakim jest słońce spowoduje zwiększenie czystości powietrza oraz zahamuje niekorzystne procesy degradacji ekosystemu, powstające w wyniku odprowadzania do niego zanieczyszczeń pyłowych. Mniej CO2 w powietrzu to także realne oszczędności w budżecie Powiatu, bo wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne placówek.  Całkowita wartość po realizacji projektu to 558 200,00 zł z czego dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 294 983,74 zł. Pozostała część -  263 216,26 zł to wkład własny samorządu.

Zrealizowany projekt oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie.

Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat Hajnowski podejmuje działania zmierzające ku popularyzacji OZE w regionie. Przypominamy – w wyniku współpracy samorządu z niemieckim Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}