W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport

Raport o stanie powiatu - czym jest?

Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Materiały

Raport o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2021
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Garwolińskiego​_za​_rok​_2021.pdf 44.23MB
Załączniki do raportu 2021
Załączniki​_do​_raportu​_2021.pdf 3.11MB
Zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_debacie​_nad​_Raportem​_o​_stanie​_powiatu​_za​_2021
Zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_debacie​_nad​_Raportem​_o​_stanie​_powiatu​_za​_2020​_rok​_(1)(1).docx 0.12MB
OA​_klauzula​_informacyjna​_(debata​_nad​_stanem​_powiatu)
OA​_klauzula​_informacyjna​_(debata​_nad​_stanem​_powiatu).docx 0.01MB
OA​_klauzuka​_informacyjna​_(osoby​_popierające)
OA​_klauzuka​_informacyjna​_(osoby​_popierające).docx 0.01MB
Raport o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2020
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_za​_rok​_2020.pdf 137.21MB
Raport o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2019
RAPORT2019(1).pdf 27.19MB
Raport o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2018
raport​_o​_stanie​_powiatu​_garwoliskiego-​_publikacja.pdf 2.71MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2021 09:12 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Damian Baran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport o stanie powiatu 5.0 09.06.2022 08:19 Martyna Sztelmach
Raport o stanie powiatu 4.0 07.06.2022 15:33 Martyna Sztelmach
Raport o stanie powiatu 3.0 14.06.2021 11:22 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Raport o stanie powiatu 2.0 12.06.2021 09:26 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Raport o stanie powiatu 1.0 25.03.2021 09:12 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}