W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

W 2023 r. mieszkańcy powiatu garwolińskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie: w Garwolinie, Pilawie, Łaskarzewie lub Żelechowie oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Łaskarzewie.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Garwolińskim

Rejestracja w celu uzyskania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - numer telefonu - 25 684 25 47

Numer telefonu do rejestracji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 25 684 25 47

Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z usług Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
powinny zarejestrować się do jednego z Punktów NPP pod ww. numerem telefonu

Ważne! Infolinia czynna od poniedziałku - do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Garwolińskim

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz numery telefonów i harmonogram dyżurów w 2023 r. wyglądają następująco:

1. Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
parter, pokój nr 029

tel. (25) 684 25 46

Harmonogram dyżurów: 

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 12.00

Środa  12.00 – 16.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 08.00 - 12.00

 

2. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
ul. Al. Wyzwolenia 158
tel. (25) 685 61 10 wew. 30

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 10.00 – 14.00

Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 –16.00
Piątek 9.00 – 13.00

 

3. Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Rynek 1
tel. (25) 754 11 44
Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00

 

4. Urząd Miasta Łaskarzew
ul. Duży Rynek 32

tel. 663 148 248

Punkt prowadzony przez Organizacje Pozarządowe

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek 7.00 - 11.00
Wtorek 7.00 - 11.00

Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 12.30 - 16.30
Piątek 12.30 - 16.30

Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
    w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
  • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2020 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.

Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Garwolińskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego.

Materiały

Klauzula informacyjna (nieodpłatna pomoc prawna)
Klauzula​_informacyjna​_(nieodpłatna​_pomoc​_prawna).pdf 0.20MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}