W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 237

tel. (25) 68 42 996

Od dnia 1-go lipca 2023 r. w nowym powiatowym portalu mapowym GEOPORTAL 2 istnieje nowa elektroniczna obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). Po utworzeniu konta dostępu można złożyć wniosek pod adresem:  https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/

Usługa ta umożliwia przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - od złożenia wniosku, przez naradę koordynacyjną po protokół.

Usługa elektronicznej koordynacji dostępna  jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Przewodnicząca Narady Hanna Błażejczyk

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek inwestora lub projektanta o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, może być złożony jedynie w postaci elektronicznej.

 Do wniosku elektronicznego należy załączyć następujące dokumenty:

 2. projekt w  formacie DXF,

 3. projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych (pliki w formacie PDF), poświadczone za zgodność z oryginałem przez projektanta,

 4. współrzędne projektu plik w formacie TXT.

 5. Dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej.

OPŁATA

1. Opłaty wnioskodawca dokonuje po uzyskaniu konta dostępu w domenie internetowej  pod adresem: https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/ z wykorzystaniem płatności internetowych.

2. Opłatę uiszcza się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z tabelą 16, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Elektronicznie pod adres https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/

(wnioski można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę);

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin narady koordynacyjnej wyznacza Starosta na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Materiały

Wniosek o założenie konta do modułu ,, Internetowe narady koordynacyjne -ZUD”
wniosek​_gestora​_delegata.pdf 0.08MB
Tabela nr 16 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tabela​_nr​_16​_pkt​_6​_załącznika​_do​_ustawy​_z​_dnia​_17​_maja​_1989​_r.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}