W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Druki do pobrania w formie papierowej

Pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zmiana pozwolenia na budowę lub zatwierdzenie projektu

Wnioski do pobrania

Materiały

PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę
PB-1​_Wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_budowe.pdf 0.04MB
PB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe tymczasowego obiektu budowlanego
PB-8​_Wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_budowe​_tymczasowego​_obiektu​_budowlanego.pdf 0.04MB
PB-3 WNIOSEK o pozwolenie na rozbiórkę
PB-3​_WNIOSEK​_o​_pozwolenie​_na​_rozbiórkę.pdf 1.78MB
PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia nan budowę
PB-7​_Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_zmianie​_pozwolenia​_na​_budowe.pdf 0.04MB
PB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
PB-6​_Wniosek​_o​_wydanie​_odrebnej​_decyzji​_o​_zatwierdzeniu​_projektu​_zagospodarowania​_dzialki​_lub​_terenu​_lub​_projektu​_architektoniczno​_-​_budowlanego.pdf 0.04MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
Przepisanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Wnioski do pobrania

Materiały

PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
PB-9​_Wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_pozwolenia​_na​_budowe.pdf 0.04MB
PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiazków wynikajacych ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
PB-11​_WNIOSEK​_o​_przeniesienie​_praw​_i​_obowiazkow​_wynikajacych​_ze​_zgloszenia​_​_wobec​_ktorego​_organ​_nie​_wniosl​_sprzeciwu.pdf 0.03MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
Oświadczenie dotychczasowego inwestora
Oswiadczenie+dotychczasowego+inwestorapdf.pdf 0.21MB
Oświadczenie nowego inwestora
oświadczenie​_nowego​_inwestora.pdf 0.10MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
ZGŁOSZENIE budowy

Wnioski do pobrania

Materiały

PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a​_Zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.pdf 0.26MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
PB-2​_Zgloszenie​_budowy​_lub​_wykonywania​_innych​_robot​_budowlanych.pdf 0.04MB
Klauzula informacyjna​_Wydział Budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.06MB
ZGŁOSZENIE rozbiórki
ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania

Materiały

PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego cześci
PB-18​_Zgloszenie​_zmiany​_sposobu​_uzytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_czesci.pdf 0.05MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego
Zaświadczenie o samodzielności lokalu
Zaświadczenie o urzędowe potwierdzeniu faktu
DRUKI dodatkowe do spraw

Materiały

Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania - strona postępowania
Oświadczenie​_o​_zrzeczeniu​_się​_odwołania​_-​_strona​_postępowania.pdf 0.32MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania - wnioskodawca - inwestor
Oświadczenie​_o​_zrzeczeniu​_się​_odwołania​_-​_wnioskodawca​_-​_​_inwestor.pdf 0.18MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
WNIOSEK o podjęcie postępowania administracyjnego
WNIOSEK​_o​_podjęcie​_postępowania​_administracyjnego.pdf 0.26MB
WNIOSEK z uzupełnieniem dokumentacji - postanowieniu
WNIOSEK​_z​_uzupełnieniem​_dokumentacji​_-​_postanowieniu.pdf 0.11MB
WNIOSEK o umorzenie postępowania administracyjnego
WNIOSEK​_o​_umorzenie​_postępowania​_administracyjnego.pdf 0.25MB
WNIOSEK o wydanie kopii dokumentów
WNIOSEK​_o​_wydanie​_kopii​_dokumentów.pdf 0.26MB
WNIOSEK o zawieszenie postępowania administracyjnego
WNIOSEK​_o​_zawieszenie​_postępowania​_administracyjnego.pdf 0.26MB
WNIOSEK z uzupełnieniem dokumentacji - postanowieniu
WNIOSEK​_z​_uzupełnieniem​_dokumentacji​_-​_postanowieniu.pdf 0.11MB
WNIOSEK z uzupełnieniem dokumentów - pismo o brakach
WNIOSEK​_z​_uzupełnieniem​_dokumentów​_-​_pismo​_o​_brakach.pdf 0.11MB
PB-13 WNIOSEK o wyłączenie stosowania art. 45a ust. 1 PB
PB-13​_WNIOSEK​_o​_wyłączenie​_stosowania​_art​_45a​_ust​_1​_PB.pdf 1.74MB
WNIOSEK o wydanie dziennika papierowego
WNIOSEK​_o​_wydanie​_dziennika​_papierowego​_-​_styczeń​_2023.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}