W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie budynku mieszkalnego do 70m2 z projektem budowlanym

Z dniem 03 stycznia 2022r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986), które wprowadziły możliwość budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno – budowlanej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351) inwestor decydując się na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 na podstawie uproszczonej procedury zgłoszenia powinien przedłożyć:

  1. formularz zgłoszenia (Pb-2a)
  2. formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Pb-5)
  3. oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7.

 

Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci: a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo b) elektronicznej
    - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -  w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze położenia działki inwestycyjnej.

Materiały

1. Zgłoszenie budynku mieszkalnego (PB-2a)
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDYNKU​_MIESZKALNEGO​_(PB-2a).RTF 0.14MB
1. Zgłoszenie budynku mieszkalnego (PB-2a) wersja PDF
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDYNKU​_MIESZKALNEGO​_(PB-2a).PDF 0.26MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (PB-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ​_(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (PB-5) wersja PDF
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ​_(PB-5).pdf 0.23MB
3. Oświadczenie inwestora z art 30 ust 2a pkt 6 i 7
3​_OŚWIADCZENIE​_INWESTORA​_Z​_ART​_30​_UST​_2a​_PKT​_6​_i​_7.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}