W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

5. Zaświadczenie na krajowy przewóz niezarobkowy

Podstawa prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1268) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy          
 • wykaz pojazdów
 • dowody rejestracyjne pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku braku własności pojazdu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania danym pojazdem (np. umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa leasingu + protokół przekazania +upoważnienie do użytkowania)
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 500 zł zaświadczenie (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 100 zł  za wypis z zaświadczenia na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty wnosi się w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto bankowe nr:
44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2
pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy  na potrzeby własne wydawane są z datą ważności: bezterminowo

Materiały

Wniosek o zmianę zaświadczenia
wniosek​_o​_zmiane​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.05MB
oswiadczenie​_dot​_kierowców
oswiadczenie​_dot​_kierowców.doc 0.03MB
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_na​_przewozy​_drogowe-nowy
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_na​_przewozy​_drogowe-nowy.doc 0.05MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych dot. zaświadczenia
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_dot​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}