W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

10. Zmiana danych dot. pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6  września 2001 r.  o  transporcie  drogowym   (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • zawiadomienie o zmianie danych,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • aktualny wykaz pojazdów
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłaszanych do zezwolenia
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • bez opłat (dotyczy zmian w wykazie pojazdów; zmiany osoby zarządzającej transportem drogowym)
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

•    1 dzień

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. posiadana przez przedsiębiorcę liczba wypisów z zezwolenia nie powinna być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do zezwolenia, co oznacza że wypisy „ponadliczbowe” powinny być zwrócone do organu który wydał zezwolenie.

Materiały

Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem osoba z zewnątrz
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_osoba​_z​_zewnatrz.doc 0.03MB
Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem właściciel
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_wlasciciel.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę zezwolenia zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}