W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa Prawna

 • Ustawa    z   dnia   6  września  2001 r.  o  transporcie drogowym   (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257. t.j. ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób (kopia) + pisemne oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemna umowa pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą zarządzającą transportem drogowym
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji  finansowej  przedsiębiorcy (formy  udokumentowania  sytuacji  finansowej  wymienione zostały w rozporządzeniu WE  nr  1071/2009)  na  jeden  pojazd równowartość 9000 euro  każdy  następny pojazd + 5000 euro
 • pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
 • pisemne oświadczenie o  zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (wypisów)
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności -dotyczy przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za naruszenia przepisów wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia WE nr 1071/2009, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – dotyczy przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem drogowym
 • wykaz pojazdów
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 1000 zł za zezwolenie (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 110zł  za wypis z zezwolenia na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
   

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 15.00

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zezwolenie  za  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  w  zakresie  przewozu osób  lub  rzeczy  wydawane  jest z datą ważności: bezterminowo.
 

Materiały

Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zezwolenia
zawiadomienie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_licencji​_zezwolenia.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę zezwolenia - zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na zawód przewoźnika - zezwolenie
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zawod​_przewoznika​_Zezwolenie​_2018.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_zamiarze​_zatrudnienia​_kierowcow.doc 0.03MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu baza eksploatacyjna
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_dysponowaniu​_baza​_eksploatacyjna.doc 0.03MB
Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem właściciel
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_wlasciciel.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności - przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018​_(1).doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}