W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Otrzymanie ulgi w podatku od nieruchomości, leśnym, rolnym i od środków transportowych.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Odręczny wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2.Dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika i członków rodziny tworzących wspólne gospodarstwo domowe np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie z Urzędu Pracy, bilans, rachunek zysków i strat, PIT

3. Dodatkowo podatnik będący przedsiębiorcą składa informację o otrzymanej pomocy publicznej z ostatnich 3 lat

 3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Weronika Nowak tel. 0/67 282-71-71 w. 209 pokój nr 207 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku z uzasadnieniem zostanie wydana decyzja w sprawie.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od otrzymanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 8. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa.

{"register":{"columns":[]}}