W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatek od środków transportowych

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Opodatkowanie środków transportowych będącymi w posiadaniu osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, będących właścicielami środków transportowych.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik do deklaracji

Istnieje możliwość wybrania e-formularza poprzez stronę epuap.gov.pl: (szukając formularza należy wpisać np: DT-1) lub bezpośrednio kliknąć na linki formularzy poniżej:

Stawki:

UCHWAŁA NR XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBA DO KONTAKTU

Julita Piterek tel. 0/67 282-71-71 w. 209 pokój nr 207 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

1. Pobierz i wypełnij druk deklaracji oraz druk załącznika

2. Oblicz podatek na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać do dnia 15 lutego danego roku podatkowego.

Korekty deklaracji należy składać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 8. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Obliczony w deklaracjach podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek Gminy Miejskiej w Chodzieży w terminie do 15 lutego I rata, do 15 września II rata na indywidualne konto podatnika

{"register":{"columns":[]}}