W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zwrot Podatu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta Chodzieży

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym

2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Chodzieży, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenie wniosku

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r.

 3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBA DO KONTAKTU

Julita Piterek tel. 0/67 282-71-71 w. 209 pokój nr 207 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Dokumenty składa się w następujących terminach:

- od 1 do 28 lutego danego roku z uwzględnieniem faktur za paliwo z okresu od sierpnia roku poprzedniego do stycznia danego roku

- od 1 do 31 sierpnia danego roku z uwzględnieniem faktur za paliwo z okresu od lutego do lipca danego roku

W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie wypłata nastąpi od dnia 1 do 30 kwietnia danego roku.

W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie wypłata nastąpi od dnia 1 do 31 października danego roku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od otrzymanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 8. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)

{"register":{"columns":[]}}