W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych i prawncyh

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym zgodnie z ewidencją gruntów i budynków będącymi w posiadaniu osób fizycznych.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Stawki podatku (obowiązują od 1 stycznia 2023r.)
UCHWAŁA NR LIV/401/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LV/404/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/401/2022 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku (obowiązują od 1 stycznia 2022r.)
UCHWAŁA NR XL/299/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku (obowiązują od 1 stycznia 2020r.)
UCHWAŁA NR XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości

(obowiązują od 1 lipca 2019r.):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Istnieje możliwość wybrania e-formularza poprzez stronę epuap.gov.pl: (szukając formularza należy wpisać np: DN-1, DR-1, DL-1 - os. prawne, IN-1, IR-1, IL-1 - os. fizyczne, i wybrać formularz Ministerstwa Finansów) lub bezpośrednio kliknąć na linki formularzy poniżej:

 

Uchwały w sprawie wzorów informacji i deklaracji (obowiązywały do 30 czerwca 2019r.):

UCHWAŁA NR XV/110/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku rolnego

UCHWAŁA NR XV/111/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku leśnego

UCHWAŁA NR XV/108/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

W/w druki należy pobrać w pokoju 207 na parterze lub na stronie www.bip.chodziez.pl

W przypadku składania informacji po raz pierwszy należy do wypełnionego druku dołączyć kserokopię aktu notarialnego, postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku, postanowienie sądu w sprawie przysądzenia własności lub wypisu z księgi wieczystej

Stawki podatku:

UCHWAŁA NR XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości
 

 3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Julita Piterek tel. 0/67 282-71-71 w. 209 pokój nr 207 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Po złożeniu informacji w terminie 30 dni zostanie wydana decyzja w sprawie wymiaru podatku.

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

{"register":{"columns":[]}}