W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych

26.07.2021

WÓJT GMINY WIERZBICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach jak niżej na terenie Gminy Wierzbica stanowiących własność uregulowaną w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm) nie wpłynął żaden wniosek od osób uprawnionych.

Okres dzierżawy 10 lat.

Lp. Miejscowość Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Tytuł własności – Nr  Księgi Wieczystej
LU1C/ ……

 

Numer działki Powierzchnia w ha Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości w dt ziarna pszenicy lub złotych

Wadium
w zł

Godzina przetargu
1 Kamienna Góra Uprawy polowe 37019/6 62 0,55 ha 1,27 dt 20,00 900
2 Święcica Budownictwo zagrodowe 38684/5 23/3 0,19 ha 0,42 dt 20,00 1000
3 Chylin Budownictwo zagrodowe 38685/2 400/3 0,4245 ha 0,64 dt 20,00 1100
4 Wierzbica-Osiedle Targowisko koszyczkowe 37875/4 596/1 24 m2 60,00 zł 40,00 1200
5 Wierzbica-Osiedle Targowisko koszyczkowe 37875/4 596/2 26,04 m2 65,10 zł 40,00 1200
6 Wierzbica-Osiedle Uprawy polowe 37876/7 91,100,101,102, 103,104,105,106,107,108 0,5999 ha 0,93 dt 40,00 1300

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 20,00 zł lub 40,00 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gmina Wierzbica Bank Spółdzielczy Chełm o/Wierzbica nr 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002. z dopiskiem dzierżawa działki nr ...., tak ,aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Wierzbica najpóźniej w dniu 23.08.2021 r. tj. na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. w godzinach podanych w ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy ( sala konferencyjna).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wysokości - czynszu dzierżawnego nieruchomości w dt ziarna pszenicy, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek dt. tj. 0,1 dt. lub złotych

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako kandydat na dzierżawcę nie stawi się w wyznaczonym czasie i miejscu do zawarcia umowy dzierżawnej, wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny mieć uregulowane wobec Gminy Wierzbica zobowiązania z tytułu czynszu dzierżawnego i podatków.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Grunty przeznaczone pod uprawy polowe są zwolnione z podatku VAT.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 2 lub tel. 569 32 66 wew. 13

 

Wójt Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych
2021-07-26-12-46-41-01​_ogłoszenie​_dzierżawa.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2021 14:01 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Andrzej Bondyra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2.0 26.07.2021 14:04 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych 1.0 26.07.2021 14:01 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}