W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PETENTA URZĘDU GMINY W WIERZBICY

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, iż:

Administrator:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica z siedzibą: Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica,

Inspektor Ochrony Danych:

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adresem email: inspektor@cbi24.pl

adres do korespondencji: Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica,

Cel i podstawy przetwarzania:

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

Odbiorcy danych osobowych:

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Okres przechowywania danych osobowych:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem / Rozdział III RODO- Prawa osób, których dane dotyczą/,
  2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Informacje o wymogu podania danych osobowych:

  1. podane Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne,
  2. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO
{"register":{"columns":[]}}