W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program "Czyste Powietrze"

baner czyste powietrze
Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jaki jest cel Programu?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

 • Wymiana kotła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) – na ekologiczne źródło ciepła;
 • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
 • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
 • Wymianę instalacji CO i CWU;
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 


Raport kwartalny dla Gminy Wierzbica

Liczba złożonych wniosków
 • 179
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
 • 85
Kwota wypłaconych dotacji
 • 3 163 824,96 zł

Oficjalne strony:


Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wierzbica uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 930.

Informacje o programie można uzyskać wyłącznie ww. wyznaczonych godzinach.

Gminny Konsultant ds. Programu Czyste Powietrze – Paulina Czuba, tel. (82) 575 07 08

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!

Czyste powietrze

 

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r.:

 • Zwiększenie progów dochodowych:

- poziom podstawowy – 135 000 zł rocznie;
- poziom podwyższony – 1 894 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 2 651 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;
- poziom najwyższy – 1 090 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 1 526 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

 • Zwiększenie kwot dotacji:

- poziom podstawowy – maksymalnie 67 200 zł;
- poziom podwyższony – maksymalnie 100 200 zł;
- poziom najwyższy – maksymalnie 136 200 zł;

 • Zwiększenie intensywności dofinansowania, ale liczonej od kosztów netto:

- poziom podstawowy – 40% - 55% kosztów netto;
- poziom podwyższony – 70% - 80% kosztów netto;
- poziom najwyższy – 100% kosztów netto.

 • Wprowadzenie pojęcia kompleksowej termomodernizacji (wyższe kwoty dotacji dla przedsięwzięć wykonywanych na podstawie audytu energetycznego). Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to prace skutkujące:

a) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

 • Zniesienie limitu dotacji do m2 ocieplenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę dofinansowania do termomodernizacji można obliczyć odejmując od całkowitego limitu dotacji kwoty dotyczące innych przedsięwzięć zaznaczonych na danym wniosku.
 • Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 • Dowolna kolejność rozliczania przedsięwzięć. Nie ma obowiązku rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność. Można najpierw rozliczyć inne przedsięwzięcia.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}