W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o gminie

Gmina Wierzbica położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego.  Oddalona o 20 km od Chełma (na północny zachód), będącego siedzibą władz powiatowych i instytucji publicznych, z których korzystają jej mieszkańcy. Gmina składa się z 20 sołectw, a zamieszkuje ją ok. 5000 osób.

Środkowa i południowa część gminy znajduje się w zasięgu Pagórów Chełmskich. Przeważa tu falista i pagórkowata rzeźba terenu. Północno-wschodnia część gminy leży w zasięgu Polesia Lubelskiego. Obszar ten ma charakter zaklęsłej kotliny, której częścią składową jest nieco wyższa strefa ciągnąca się na południe od rzeki Świnki.

Wody powierzchniowe płynące nie tworzą na obszarze gminy znaczącego systemu. Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy jest rzeka Świnka. Większości strug nadano charakter rowów melioracyjnych. Znaczna część użytków zielonych w gminie została zmeliorowana. Największe zbiorniki wód stojących to jeziora Syczyn - około 8,14 ha, Pniówno – 8,31 ha.

Lasy zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Na terenie gminy rozmieszczone są dość równomiernie w postaci kilku małych kompleksów. Najczęściej występujące gatunki drzew to sosna zwyczajna, dąb, osika i brzoza.

Najcenniejsze zbiorowiska oraz gatunki roślin występują w otulinie Poleskiego Parku Narodowego, która zajmuje 13 % powierzchni północnej części gminy oraz w kompleksie pałacowo-parkowym w miejscowości Chylin. Na terenie parku rośnie białodrzew zaliczany do pomników przyrody. Ponadto rośnie tu wiele gatunków drzew: świerk srebrzysty, graby, lipy, brzozy, jesiony oraz platany.

Miejscowość Wierzbica po raz pierwszy wzmiankowana była w 1331 roku. Jej nazwa pochodzi od wyrazu „wierzba”, jako że na miejscowych nisko położonych terenach drzewo to jest bardzo rozpowszechnione. Starszą metrykę mają inne miejscowości gminy. W XIII-wiecznej Kronice Hipackiej wymienione są jako wczesnośredniowieczne grody: Busówno, Ochoża, Tarnów Hatyski. Jeszcze wcześniej datowane są takie miejscowości, jak: Olchowiec, Święcica, Terenin, Pniówno.

W XVIII wieku majątek Święcica i Olchowiec należały do rodu Komorowskich, a od XIX wieku właścicielami tych dóbr byli Lechniccy herbu Zadora. W Święcicy bywał zaprzyjaźniony z Lechnickimi Melchior Wańkowicz z rodziną. W parku dworskim w Święcicy rośnie modrzew uznany za pomnik przyrody, zasadzony w maju 1925 roku przez Józefa Piłsudskiego, który w tym czasie przebywał w majątku  Zdzisława Lechnickiego

W 1812 roku po klęsce pod Moskwą i nieszczęśliwej przeprawie przez Bezezynę w drodze ku granicy Księstwa Warszawskiego w majątku Święcica stacjonował Napoleon Bonaparte z wojskiem.

Ciekawą historię miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy obrazują zachowane zabytki architektoniczne: kompleks pałacowo-parkowy w miejscowości Chylin (własność prywatna).

Świadkami przeszłości historii gminy są również inne zabytki architektoniczne m. in. XVII wieczny kościół drewniany w Olchowcu o konstrukcji zrębowej, oszalowanej i wzmocnionej „lisicami” ,  reprezentujący typ jednonawowej  budowli sakralnej  z interesującym późnobarokowym wnętrzem. W ołtarzu głównym znajduje się niezwykle cenny obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny malowany na desce z XVI w. Jest to najstarszy zabytek malarstwa polskiego zachowany w powiecie chełmskim. W ołtarzach bocznych znajdują się m.in. XVIII-wieczne obrazy św. Małgorzaty i św. Tekli . Na uwagę zasługują również obrazy w prezbiterium, zabytkowe feretrony i XVIII-wieczne ornaty, kapy i kielichy mszalne stanowiące wyposażenie kościoła. Cennym zabytkiem jest także krucyfiks z II połowy XVII wieku , barokowa ambona oraz kamienna chrzcielnica. Ciekawostką turystyczną jest również kamienna studnia w Ochoży.

W Busównie można zwiedzić grodzisko, które zaliczane jest do tzw. wielkich grodów stanowiących centra władzy plemiennej. Prowadzone na tym obiekcie wykopaliska archeologiczne okazały  się dużą sensacją naukową. Otóż powstanie grodziska można wstępnie datować na X wiek. Cały teren grodziska o pow. 7ha jest otoczony dwoma liniami wałów obronnych. Część centralną grodu tworzył tzw. majdan gdzie znajdowała się mieszkalna i gospodarcza. Kolejna atrakcja turystyczna to wieża widokowa w miejscowości Karczunek, z której roztacza się piękna i szeroka panorama. m.in. na bagna graniczące z Poleskim Parkiem Narodowym.

Koła Gospodyń Wiejskich stanowią istotny element gminnego życia społecznego i wraz z partnerami organizują wiele różnotematycznych wydarzeń kierowanych nie tylko do kobiet, ale też do wszystkich mieszkańców.

Na  terenie gminy Wierzbica działa 15 kół gospodyń wiejskich, które integrują mieszkańców swoimi działaniami i podtrzymują tradycje kulturalne i kulinarne regionu.

Dumą i chlubą naszej gminy jest Gminny Klub Sportowy „Ogniwo” Wierzbica, który jest organizatorem rozgrywek piłkarskich we wszystkich kategoriach wiekowych. Do popularyzacji piłki nożnej wnoszą wkład goszczący w gminie na zaproszenie władz gminy znani piłkarze m.in. Jan Domarski, Jerzy Kraska, Grzegorz Lato (zawodnicy „Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego”, którego imię nosi Szkoła Podstawowa w Wierzbicy), oraz Przemysław Tytoń.

Od wielu lat gmina Wierzbica aktywnie zabiega o pozyskiwanie środków pochodzących z różnych źródeł, a przede wszystkim z Unii Europejskiej. Prezentowane inwestycje są przykładem udanych starań władz samorządowych w zakresie przedsięwzięć rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Władze samorządowe dokładają starań, aby dokonywał się dalszy rozwój Gminy, kształtując zarazem wizerunek Wierzbicy jako Gminy, stawiającej na ekologię, gospodarczą samodzielność oraz rozwijające się i nowoczesne rolnictwo.  Bardzo dobra baza sportowo - rekreacyjna, nieskażone środowisko naturalne, sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego, bliskość do ośrodków miejskich mogą zachęcać do wypoczynku, turystyki jak również dłuższych pobytów na terenie Gminy Wierzbica.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}