W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok

22.05.2023

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm. ) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport  rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę.
Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Wierzbica, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Wierzbica. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 30 maja 2023 r.
Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 31 maja 2023 r. na godz. 13:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok
Skan​_2023​_05​_22​_13​_19​_46​_165.pdf 0.98MB
Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok
raport​_o​_stanie​_Gminy​_Wierzbica​_za​_2022​_rok.pdf 1.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.05.2023 15:18 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Edyta Winiarska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok 1.0 22.05.2023 15:18 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}