W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MEDYKA na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku /Projekt/

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Medyka zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Medyka na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 10.08.2021 r. do 30.08.2021 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: http://www.medyka.itl.pl/bip/atach/3/264/8309/162850032919296781126110f16912b43.pdf

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Medyka

Medyka 288
37-732 Medyka

Osobą do kontaktu jest p. Kamil Zagalak, Stanowisko pracy ds. polityki społeczno-gospodarczej, tel. 16 677 94 15

 

 

Materiały

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Medyka zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy zawiadamia: o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Medyka na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku”
tekst​_wyłożenia​_do​_wglądu​_publicznego.docx 0.02MB
Projekt ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MEDYKA na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku
Projekt​_założeń​_do​_planu​_zaopatrzenia​_w​_ciepło,​_energię​_elektryczną​_i​_paliwa​_gazowe​_dla​_gminy​_Medyka​_na​_lata​_2021-2024​_z​_perspektywą​_do​_2036​_roku.pdf 1.58MB
{"register":{"columns":[]}}