W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Położenie, środowisko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Położenie geograficzne Gminy Medyka

Położenie i podział administracyjny.
Medyka położona jest we wschodniej części WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO,w powiecie przemyskim. Znaczna jej cześć obejmuje obszar zwany "Bramą Przemyską". Od północy sąsiaduje z gminą Stubno, od południa z miastem i gminą Przemyśl, od zachodu z gminą Żurawica, a od wschodu granica gminy przebiega wzdłuż granicy państwowej polsko - ukraińskiej. Na terenie gminy zlokalizowane jest towarowo-osobowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą. Obszar gminy zamieszkuje 6473 osoby (dane na dzień 31.05.2022r.) i liczy 61 km2. Centrum usługowo-administracyjnym oraz handlowym dla gminy Medyka jest miasto Przemyśl, które obejmujące obszar 44 km2, a zamieszkuje ok. 70 tyś osób. Gmina Medyka jest powierzchniowo najmniejszą gminą w powiecie. Jej gęstość zaludnienia wynosi 100 osób na km2. Największe jej miejscowości to: Medyka, Leszno i Torki. Te trzy miejscowości stanowią niemal 63% powierzchni gminy. Najmniejsze miejscowości to Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice. Pod względem zaludnienia Medyka jest gminą o średnim zasobie ludności.

 

Uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze.

Uwarunkowania geograficzno - przyrodnicze.
W gminie Medyka dominuje równinna rzeźba terenu, z lekko pagórkowatymi obszarami we wsiach Jaksmanice i Siedliska. Na terenie gminy występują głównie czarnoziemy murszowe i mineralne. Największy udział w strukturze gleb mają grunty klasy III a. Gmina Medyka ma dobrze zachowane środowisko przyrodnicze w porównaniu z innymi regionami kraju. Główne źródła zanieczyszczeń gminy to odpady komunalne ,odprowadzane w przypadku odpadów ciekłych do oczyszczalni ścieków i osadników przydomowych, natomiast odpady stałe do wysypiska śmieci w Radymnie. Natomiast powietrze zanieczyszczają pyły wydzielane przez kotłownie na paliwo stałe oraz komunikacja samochodowa (głównie wzdłuż drogi krajowej Nr 28). Pewnym utrudnieniem jest także Port Przeładunkowy ,w którym podczas rozładunku materiałów sypkich (głównie granulatu rudy żelaza) przedostają się do atmosfery szkodliwe pyły.

Ekosystemy leśne.

Ekosystemy leśne.
Występujące w południowej części gminy Medyka lasy zajmują niewielką enklawę. Wskaźnik zalesienia obszaru gminy jest bardzo niski i wynosi 0,84%. Ogólna powierzchnia lasów wynosi około 51 ha. Z ogólnej ich powierzchni lasy skarbu państwa zajmują 33 ha., pozostałe to lasy prywatne i komunalne. Administracyjnie lasy należą do Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu.

Warunki klimatyczne.

Warunki klimatyczne.
Gmina Medyka leży w obrębie Sandomiersko-Rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia roczna temperatura wynosi tutaj 80C, suma opadów rocznych 700 mm, długość zalegania pokrywy śnieżnej 75 dni, długość okresu wegetacyjnego 210 dni. Warunki klimatyczne są zmienne w zależności od rzeźby terenu i głębokości zalegania wód gruntowych. Okres wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce. Najwięcej opadów przypada w okresie letnim, najmniej w okresie zimowym. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo - zachodnich. W dolinie Sanu i w dolinach potoków występują zjawiska inwersji termicznej.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}