W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o kontach bankowych

Wpłaty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019r., ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym, od 19 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Medyka o numerze 60 9113 0004 2001 0009 0434 0057 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

Wpłaty dotyczące podatków lokalnych, opłaty skarbowe.

Wpłaty dotyczące podatków lokalnych oraz opłaty skarbowe można dokonać w KASIE Urzędu Gminy w Medyce, 37-732 Medyka 288, lub zrealizować  przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Medyka nr 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki

Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki prosimy wnosić na konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce nr 93 9113 0004 2001 0011 4635 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.

Numer konta bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce

Bank Spółdzielczy w Żurawicy ,Filia w Medyce.
NR KONTA: 30 9113 0004 2001 0011 4664 0001

{"register":{"columns":[]}}